Hemma hos Rudbeck och Linné

  • Datum: –18.00
  • Plats: Linnéträdgården Förgården
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Statens historiska museer
  • Kontaktperson: Lotta Saetre
  • Visning, Kulturevenemang

Under fyra veckor i september undersöker Arkeologerna, Statens historiska museer, delar av Olof Rudbecks och Carl von Linnés uthuslängor med tillhörande gårdsplan inom Prefektgården i Linnéträdgården. Välkommen på visning av utgrävningarna under Kulturnatten 10 september. Visningarna börjar kl. 11.00, 13.00 (engelska), 15.00, 17.00.

Den arkeologiska utgrävningen av delar av förgården innebär en unik möjlighet att studerade materiella lämningar efter de två kända vetenskapsmännens hushåll. Vi förväntar oss att undersöka metertjocka kulturlager med lämningar efter byggnader, trädgårdsodlingar och möjligen även en fiskdamm. Genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt, med föremålsstudier, arkivstudier och flera naturvetenskapliga analyser tillförs helt ny kunskap om hushållens vardagsliv och trädgårdsodlingarnas utformning, brukning och växtmaterial i denna mycket speciella miljö.

För mer information kring undersökningen se: www.arkeologerna.com/hemmahosrudbeckochlinne

Fotografi av en avlång arkeologisk utgrävningsgrop där kanterna visar tydliga tidslager: under matjorden syns stora kantiga stenar, under dem småsten.

Motion – rekreation – kultur

Cykla till Linnés Hammarby eller vandra i kulturreservatet. Prova på Qi Gong, Yoga, Taiji och boule i Botaniska trädgården.

Köp biljetter till en konsert. Njut av konst, vackra rabatter och stillhet. Plugga, läs en bok eller fika gott. I våra trädgårdar finns plats för både vila och motion!

Träna i våra trädgårdar 2022

För dagsaktuell information, kontakta respektive arrangör.

prel. Boulebanor i barockträdgården: Möjlighet att prova på boule finns i samband med tävlingar. Arrangör Örsundsbro SK.

prel. Senior Qigong på Sorbusplan (hörnet Norbyvägen-Villavägen, vid Nordiska Afrikainstitutet): datum och tider ej fastställda på grund av Corona-pandemin. Arrangör Svenska kyrkan.

Qigong på Sorbusplan (hörnet Norbyvägen-Villavägen, vid Nordiska Afrikainstitutet): måndagar 6 juni–25 juli kl. 17.30–18.30. Kan ställas in vid dåligt väder. För aktuell information se hemsidan för arrangören Biyunföreningen Gröna Draken.

Sommaryoga i Botaniska trädgården: oftast måndagar, onsdagar och lördagar, april – augusti. För mer information se facebook-sidan Sommaryoga.

Utställningar Uppsala linneanska trädgårdar

Senast uppdaterad: 2022-08-15