Skapande skola

Sedan några år tillbaka satsar Kulturrådet på ett projekt kallat Skapande skola som ska stärka barns och ungas rätt till kultur och öka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Uppsala linneanska trädgårdar samarbetar med konstnären Anette Wixner och erbjuder två olika Skapande skola-projekt.

Livet i lådan vänder sig till åk 4-6 men fungerar även ner till åk 1. Av delar sammansatt konstverk passar bra för hela grundskolan. För ytterligare information, kontakta Anette Wixner.

Livet i lådan

Eleverna skapar och konstruerar en tredimensionell miljö tillsammans med konstnären. Denna miljö med sitt specifika innehåll berättar en unik historia. Eleverna får fundera kring vårt beroende av och påverkan på naturen, men också hur våra kulturella och estetiska behov ser ut. Detta görs utifrån en fiktiv varelses drömmar och förutsättningar. Klasserna får besök av konstnären som initierar arbetet och tillhandahåller idéer och i viss mån material. Eleverna arbetar självständigt och förfärdigar beståndsdelarna till sina verk.

Vid ett andra tillfället träffas man i Botaniska trädgården och komponerar miljön i färdiga trälådor som även kan smyckas och färgsättas utvändigt. I miljön ska även minst en växt planteras. Verken (lådorna) ställs ut på strategisk plats utomhus i Botaniska trädgården. Till varje låda hör en liten berättelse och/eller en dikt som skrivs på ett färgat papper där färgen har betydelse för innehållet.

Eleverna ska fundera på:

  • Vem som bor i lådan?
  • Vad behöver den för att kunna leva i lådan?
  • Vad brukar den göra på dagarna?
  • Vad har den för drömmar?
  • Om” lådinvånaren” skrev en dikt, hur skulle den låta?
  • Vilken färg representerar lådvarelsen?

Efter Kulturnatten kan lådorna hämtas tillbaka till skolorna om önskemål finns.

Målgrupp: åk 4-6 (även åk 1-3)

Lokal: På skolan och i Botaniska trädgården

Ledare: Anette Wixner och Botaniska trädgårdens pedagoger

Omfattning: Ett tillfälle på skolan, arbete på egen hand och ett tillfälle i trädgården

När: början av höstterminen

Anmälan: Anette Wixner

Av delar sammansatt konstverk

Här ska många individuella konstverk samverka till ett stort kollektivt verk där betraktaren både kan uppleva detaljer och helhet. Ett stort antal elever från olika klasser och skolor skapar små konstverk (t.ex. 10 cm x 10 cm) som vart och ett har ett tydligt budskap utifrån temat ”allas lika värde”. Inför projektets start besöker konstnären klassen och jobbar med platta mönster och färg. Olika tekniker visas (frottage, schablontillverkning osv). Vi pratar också om vilket motiv man skulle vilja se i det stora sammansatta verket.

De individuella konstverken samlas in och sätts ihop till ett större verk där samtliga elever och klasser är representerade. Motivet blir en syntes av det som klasserna önskar. Montaget ställs ut i Linnésalen i Botaniska trädgården under en vecka i slutet av april.

Målgrupp: åk F-9

Lokal: På skolan

Ledare: Anette Wixner

Omfattning: Ett tillfälle på skolan, utställning i Linnésalen, Botaniska trädgården

När: mars-april

Anmälan: Anette Wixner