Växtetiketter

Karakteristiskt för en botanisk trädgård är att alla växter är försedda med etiketter. De ger information om växternas namn, ursprung och ålder.

Innehåll på en växtetikett från Botaniska trädgården (familjenamn längst upp till vänster, accetionsnummer längst upp till höger, samt artnamn på latin och svenska i mitten. Nedanför det artens utbredning.

Vad står på etiketten?

1. Växtfamilj

Familjenamnen slutar alltid på -aceae.

Artens vetenskapliga namn

Namnet består av två delar:
2. släktnamn
3. artepitet
Det första skrivs med stor bokstav, det andra med liten.

Kulturväxter kan dessutom ha sortnamn. De skrivs med stor bokstav inom enkelt citationstecken. Till exempel 'Snow White'.

4. Svenskt namn

Endast 2 % av alla blommande växter har svenska namn. När det finns ett svenskt namn använder vi det namn som Svensk Kulturväxtdatabas anger. 

5. Förekomstområde

Det område där arten växer i naturen. Texten är skriven på engelska.

6. Accessionsnummer.

De första fyra siffrorna talar om vilket år växten kom till trädgården. Om vi inte vet hur gammal den är står det 0000.

Ibland anger vi även på en egen rad i vilken del av trädgården som växten är planterad.