På egen hand i de linneanska trädgårdarna

Ta gärna med din klass eller förskolegrupp och gå själv i våra anläggningar men ring eller mejla till vår bokning innan så att vi vet att ni kommer och kan ge tips om vad som är finast just då.

I Botaniska trädgården kan ni gå vår naturstig om svenska träd och buskar eller skriva ut en karta och gå på holkjakt. Vi skyltar också upp våra växter på olika teman varje år. Det kan till exempel vara nyttoväxter, växter som lockar pollinatörer eller medicinalväxter.

Svenska träd och buskar

Längs stigarna runt Linneanum och i barockträdgården finns informationsskyltar om våra svenska träd. Där kan du lära dig mer om de vanligaste svenska träden och buskarna, hur du känner igen dem och vad de används till.

Karta över var de olika träden och buskarna växer.

Fågelholkar för ökad mångfald

I Botaniska trädgården finns flera olika fågelholkar uppsatta. Kan du hitta tornfalkens sittpinne, kattugglans boplats och fladdermössens holkar? 

Skriv ut en holkkarta (pdf) och gå på holkjakt i Botaniska trädgården. 

Trädgårdar på tre platser

Linnéträdgården med Linnémuseet ligger i centrala Uppsala, strax norr om gågatan. Botaniska trädgården ligger direkt väster om Uppsala slott och Linnés Hammarby ligger i Danmarks socken, ungefär 1,5 mil sydost om Uppsala.

 • Besöksadress Linnéträdgården och Linnémuseet: Svartbäcksgatan 27b
 • Besöksadress Botaniska trädgården: Villavägen 6–8
 • Kontor Uppsala linneanska trädgårdar: Norbyvägen 18D, besök efter överenskommelse

Hjälp oss att hålla våra trädgårdar rena och snygga

För allas trivsel 

 • Gå inte i rabatterna och skada inte växterna.
 • Plocka inte blommor, blad, nötter, frön eller kvistar.
 • De grönsaker som vi odlar ska alla få se – plocka dem inte!
 • Smaka gärna fallfrukt från våra fruktträd, men inte frukt som hänger kvar i träden. Smaka aldrig en frukt som du inte vet vad det är!
 • Flytta eller skada inte etiketterna.
 • Håll hundar kopplade.
 • I växthus och andra byggnader får endast ledarhundar komma in.
 • Motortrafik är inte tillåten i våra trädgårdar.
 • Cykla på genomfartsleder och visa hänsyn!
 • Rör inte föremål, möbler eller tapeter i våra historiska byggnader.
Senast uppdaterad: 2023-12-05