Vetenskapliga namn

Alla arter har vetenskapliga namn, ofta kallade latinska namn. Vad kan det vara för nytta med att lära sig att vitsippa också heter Anemone nemorosa?

Tänk dig att du promenerar med en engelsman i den svenska granskogen. Så vill du berätta att just här är det alldeles vitt av vitsippor på våren.

"This place is full of vitsippor, eh...whitesips, in spring!" 
"Whitesips?" 
"Yes, small white flowers." 
"What kind of flowers?" 
"Whitesips!" 
"Whitesips??"

Ja, så där kan ni hålla på länge. Men om du istället säger ”This place is full of Anemone nemorosa” får du svaret: ”Oh, the Wood Anemone, it's a beautiful flower!”

Illustration i svart vitt av en linnea-ranka med två blomstjälkar. På varje ställe två bladpar ovh i toppen två klockformade blommor, mittemot varandra.
Linnea i en japansk flora

I böcker om djur och växter finns de vetenskapliga namnen oftast med, oavsett vilket språk boken är skriven på. Det gör att man kan läsa en flora på japanska eller ryska och veta att det är just vitsippor som visas på bild. De vetenskapliga namnen underlättar kommunikationen mellan olika länder. Med våra svenska namn kommer vi ändå inte så långt. Det finns till exempel 250 000 arter av blommande växter i världen, men av dem är det bara c. 5000 som har svenska namn.

Vetenskapliga namn kallas ibland för ”latinska namn”. Många av namnen är emellertid av grekiskt ursprung, exempelvis tagna från grekisk mytologi och latiniserats.

Senast uppdaterad: 2021-06-21