Systema Naturae – banbrytande bok

2:a upplagan av Systema naturae

År 1735, då Linné vistades i Holland, gav han ut en bok som hette Systema naturae. I den presenterade han en ny indelning av naturens tre riken: djurriket, växtriket och stenriket. Med sina betydelsefulla omändringar väckte boken stor uppmärksamhet bland dåtidens vetenskapsmän.

Särskilt växtrikets indelning var en nyhet. Den följde Linnés nya sexualsystem där arter med samma antal ståndare fördes till samma grupp. Också djuren fick en ny systematik. För första gången placerades till exempel människan i samma grupp som aporna.

Den första utgåvan av Systema naturae bestod av bara 11 sidor. Linné gav senare ut nya upplagor som varje gång innehöll fler arter av växter och djur. Den 13:e upplagan kom ut år 1770 och omfattade 3000 sidor. Med tiden ändrade Linné sin egen systematik. Ett stort steg var när han i 10:e upplagan 1758 flyttade valarna från fiskarna till däggdjuren och 10:e upplagan blev utgångspunkt för namngivningen av djur.

Idag finns ingen motsvarighet till Systema naturae. Antalet kända arter har helt enkelt blivit för stort för att kunna samlas i en enda bok. Nya arter beskrivs fortfarande inom ämnet systematik som är en viktig del av biologin.

Senast uppdaterad: 2021-06-21