Fossil är förstenad historia

Fossil fotograferat i hög förstoring med svepelektronmikroskop. Foto: Else-Mari Friis
Silvianthemum suecicum,
fotograferad i hög förstoring med
svepelektronmikroskop.
Foto: Else-Mari Friis

Fossil är växter och djur som förstenats och på så vis bevarats genom årmiljonerna. De visar oss hur olika organismgrupper har förändrats under den tid som det funnits liv på jorden. Det har gjorts många spännande fynd av fossil, inte minst i Sverige.

Att hitta hela blommor som fossil är mycket ovanligt. Men i leran vid Åsen i Skåne har forskare från Naturhistoriska riksmuséet i Stockholm gjort sensationella fynd. Då leran löstes upp i vatten syntes små svarta korn. I förstoring kunde man se att de egentligen var förkolnade blommor, bara några millimeter långa.

Blommorna från Åsen är ungefär 80 miljoner år gamla och växte i Skåne samtidigt som det fanns dinosaurier där. De tillhör växtsläkten som inte längre existerar. Alla blommans detaljer finns bevarade och det går därför att se vilka nu levande växter fossilen är släkt med. En art av dessa uråldriga växter är uppkallad efter både drottning Silvia och Sverige: Silvianthemum suecicum. Den kallas också ”drottningblomma”.

Linné och hans samtida kände till att det fanns förstenade växter och djur. Eftersom det ännu inte fanns några evolutionsteorier, fick man förklara fenomenet utifrån den kunskap man hade. När Linné reste på Gotland 1741 såg han mängder av fossil utmed stränderna. Han antog att de var koraller från djuphavet som hade kommit upp på land i och med "landhöjningen". En vanlig teori på Linnés tid var annars att fossil representerade djur- och växtarter som hade dött under den bibliska syndafloden.

Senast uppdaterad: 2021-06-21