Att ge namn åt en ny art

Illustration av växten vattenblink. Stjälken är avskuren så att den övre halvan visar blomställningen med vita blommor i krans, och den nedre visar de smalflika tillika bladen.
Vattenblink, Hottonia palustris.
Ur C.A.M. Lindman, Nordens flora

Varje art måste ha ett eget vetenskapligt namn som är annorlunda än alla andra arters. Hur bestämmer man vad en ny art ska heta? Det vanligaste är att försöka ge ett namn som säger något om själva arten. Till exempel hur den ser ut, var den växer eller när den blommar.

Vattenblink, som växer i stillastående vatten, heter Hottonia palustris. Epitetet palustris betyder ”växer i kärr”.

Dubbeltrast, som livnär sig på bland annat mistelbär, heter Turdus viscivorus. Epitetet viscivorus betyder ”mistelätare”.

Linné gav många växter namn efter kända botanister. Ibland jämförde han blommorna med personerna:

”Dillenia har bland alla örter den praktfullaste blomman och frukten, alldeles som Dillenius är en praktfull företeelse bland botanister”.

Det händer fortfarande att forskare uppkallar arter efter personer som de vill hedra, till exempel framstående forskare och lärare. Det är också vanligt att den som först hittade arten får ge sitt namn till den. Vilket vetenskapligt namn en art än har så är det alltid lika spännande att översätta det och fundera över varför den fick sitt namn. Känner du till en växt som heter Linnaea borealis och varför den heter så.

Senast uppdaterad: 2021-06-21