Hur frossan försvann

Närbild på en mygga som suger blod.
En blodfylld hona av malariamygga,
Anopheles messeae, fotograferad
i ett stall utanför Uppsala.
Foto: Thomas G. T. Jaenson

Malaria var en folksjukdom i Sverige ända in på 1700- och 1800-talet. Den spreds med malariamyggor, Anopheles, som utgör 5 av de 45 stickmyggarterna i Sverige. På den tiden hade de flesta svenskar inga särskilda hus för korna på vintern. Människor och djur sov under samma tak. Det blev mörkt och fuktigt vilket gjorde att myggorna trivdes och malarian spreds.

Idag finns fortfarande malariamyggor i Sverige, men sjukdomen malaria försvann från vårt land i början av 1900-talet. Hur kom det sig att den försvann?

Det finns flera orsaker till att malarian minskade. Den viktigaste var att människor skaffade bättre bostäder. Under sent 1800-tal började man bygga särskilda hus för boskapen. Dessa låg åtskilda från människornas hus. Myggorna trivdes bättre i de fuktiga ladugårdarna än i boningshusen. Eftersom malariaparasiterna bara kunde överleva i människors blod så minskade sjukdomen kraftigt.

Malariaparasiterna minskade ytterligare av de kalla somrarna under 1860-talet . Dessutom blev det färre malariamyggor när man under 1800-talet började dika ut de våtmarker där mygglarverna levde. Slutligen var det ungefär samma tid som man började att äta malariamedicin.

Mer om malaria och läkeväxter


Lästips: 
"Medicinsk entomologi" av Thomas Jaenson, 1985. Liber.

Senast uppdaterad: 2021-06-21