Lavarnas dubbelnatur

Genomsnitt av en bladlav. De
mörka kornen är alger som
sitter mellan svampens hyfer.

En svamp som fångat in alger för att suga näring ur dem, så skulle man kunna beskriva en lav. Det är dessa två mycket olika organismer som tillsammans bygger upp lavens bål (kropp), men det är svampen som har övertaget. Lavar består till största delen av hyfer, svamptrådar, som bildar olika lager inuti laven.

Svampen har ingen egen fotosyntes, utan har specialiserat sig på att utnyttja små alger, vanligen grönalger. Dessa sitter inne bland hyferna och tillverkar socker som svampen tar upp. Algarterna som förekommer i lavar är inte så många. Samma alg kan förekomma i flera olika lavarter. I vissa lavarter finns kvävefixerande cyanobakterier.

Lavar kan se mycket olika ut, de kan vara busklika, bladlika eller skorplika. Deras utseende bestäms av svampen och algen tillsammans. Vid Uppsala universitet har man lärt sig att odla de olika lavsvamparna i laboratorium. Genom att studera dem i detalj kan forskarna förstå hur olika arter är släkt med varandra och med vanliga svampar.

Senast uppdaterad: 2021-06-21