Okänt för Linné

Svartvitt fotografi av ett kvalster, med åtta håriga med och en hårig bakkropp.
Ett kvalster, fotograferat i mycket hög
förstoring med svepelektronmikroskop.
Foto: Gary Wife

På Linnés tid var det mycket som vetenskapen ännu inte hade upptäckt. Många nu kända organismer saknas därför i hans Systema Naturae. Idag kan vi se hur mycket som var okänt för Linné. Han skrev sin avhandling om malaria, men kände inte till malariaparasiten.

Linné beskrev också många lavar, men visste inte att de egentligen bestod av två mycket olika organismer, en svamp och en alg.

När sjukdomar som pesten drabbade hela byar visste folk inte vad det berodde på. De försökte förklara det med allt möjligt, från dålig mat till Guds vrede.

Det var inte förrän man fick riktigt bra mikroskop på 1800-talet som forskarna upptäckte att det fanns bakterier och andra mikroskopiskt små organismer som kunde orsaka sjukdomar hos människor.

Typiskt för Linné var att han hela tiden försökte dra så logiska slutsatser som möjligt utifrån den kunskap han hade. Men när den grundläggande informationen saknades var det inte så lätt att få fram rätt lösning till problemen. Vi som har 200 års forskningsresultat och nya tekniker att falla tillbaka på kanske drar på munnen åt Linnés teorier ibland.

Idag kan vi förstora små organismer tusentals gånger, och till och med studera deras arvsmassa, DNA. Vi har mycket större kunskap om de levande organismerna än vad Linné hade. Men, vem vet, om 200 år kanske framtidens människor ler åt oss och tycker att vi var rätt primitiva ändå.

Senast uppdaterad: 2021-06-21