Växter med hemligt bröllop

"Blomman är växternas glädje!" utropade Linné. I blomman firades bröllop mellan ståndare och pistiller. Men det fanns också växter som höll sitt bröllop hemligt för omvärlden.

Hjorttunga, Asplenium scolopendrium, i Linnéträd-
gården, som alla ormbunkar räknade Linné den till 
klass 2.

Blomväxter och barrträd utgjorde de 23 första klasserna i sexualsystemet. Den 24:e och sista klassen kallade Linné för Cryptogamia, som betyder "hemligt bröllop". Där klumpade han ihop de växter som saknar blommor och frön, bland annat ormbunkar, mossor, alger, svampar och lavar.

Dessa grupper kallas ibland fortfarande för kryptogamer, men namnet är det enda som påminner om Linnés 24:e klass. Nya forskningsrön har inneburit avsevärda förändringar i den biologiska systematiken. Svampar och lavar räknas numera till ett eget rike som heter Fungi. Algerna har visat sig bestå av flera mycket olika grupper som hör till ytterligare ett nytt rike, Protista. Ormbunkar och mossor är kvar i växtriket, Plantae, tillsammans med blomväxter och barrträd.

Om man jämför Linnés sexualsystem med ett modernt växtsystem finns det stora skillnader. Den grupp organismer som sexualsystemet omfattade delas idag in i 25 grupper, divisioner. Av dessa delas blomväxter och barrträd in i 5 divisioner, medan kryptogamerna fördelas på 20 sinsemellan mycket olika divisioner. Det fanns alltså mycket större variation inom Linnés 24:e klass än han någonsin kunde ana.

Senast uppdaterad: 2021-10-06