Ståndare och pistiller

Närbild på en gul blomma av våradonis. Runt dem de solgula kronbladen.
Våradonis, Adonis vernalis, har många pistiller som
omges av en krans av ståndare.
Foto: Börge Pettersson

Ståndare och pistiller är de hanliga respektive honliga organen hos blommande växter. De är nödvändiga för växternas sexuella förökning. Linné liknade dem vid män och kvinnor på bröllopsnatten. Blommans gröna foderblad kallade han för brudsängen och de färggranna kronbladen för sängtäcket.

I en ring innanför kronbladen sitter de hanliga organen, ståndarna. De kan vara olika många i olika blommor och består av en sträng och en knapp. Knappen innehåller pollenkorn och öppnar sig när ståndarna är mogna. Pollenkornen kan spridas från en blomma till en annan till exempel med hjälp av vinden eller insekter.

Mitt i blomman finns det honliga organet. Det kan bestå av en eller flera pistiller. Längst upp på pistillen sitter det klibbiga märket där pollenkornen ska fastna. Under märket finns ofta ett smalt skaft som kallas stift. Längst ner på pistillen sitter en förtjockning som är fruktämnet med fröämnen inuti. Efter befruktningen växer fruktämnet till och bildar den färdiga frukten med frön.

Linné var mycket noga med att framhålla hur viktigt det var att studera blommornas sexualliv. Idag har det blivit ett eget forskningsämne som kallas reproduktionsbiologi.

Läs mer om växternas sexliv

Senast uppdaterad: 2021-06-21