Flugblomster – en "ohederlig" orkidé

Närbild på en glattstekelhane med randig bakkropp. Den har landat på en flugblomsterblomma i samma storlek.
Foto: Bertil Kullenberg

Flugblomster, Ophrys insectifera, är en orkidé som växer på fuktiga ängar i kalkrika områden. Blommornas likhet med insekter är ingen slump. De härmar honorna hos vissa insekter, glattsteklar. Blommornas doft liknar den från en parningsvillig glattstekelhona. När orkidén blommar luras glattstekelhannarna att försöka para sig med blommorna. Det pollen de då får på sig kan sedan spridas till andra blommor av samma art när steklarna gör om sitt misstag.

Flugblomster är en ohederlig orkidé eftersom den lurar insekterna att besöka dess blommor utan att ge någon belöning. Man tror att ungefär en tredjedel av världens 25 000 orkidéarter är ohederliga.


Lästips:
”Sommarängens vackraste bedragare” av Karin Martinsson, 1993. 
Fauna och flora nr 3:3-9.

Senast uppdaterad: 2021-06-21