Blommor och bin

Illustration föreställande en honplanta och en hanplanata av skogsbingen med texten "Amor urin Plantas" skriven ovanför. Plantorna har spetsiga motsatta blad och de små blommorna utan kronblad sitter på skaft som utgår från bladvecken i plantans topp.
Vinden blåser pollen från hanplanta till
honplanta hos skogsbingel, Mercurialis
perennis. Bild ur Linnés bok
Blomstrens biläger, 1750.

Olika växtarter har olika metoder att få sitt pollen överfört från blomma till blomma. Blommornas form, färg och storlek skvallrar om på vilket sätt de pollineras. Blommor med färggranna kronblad eller stark doft pollineras oftast av djur. De kan till exempel locka till sig bin, fjärilar, skalbaggar, fåglar eller fladdermöss. Små, oansenliga blommor sprider sitt pollen med vinden eller är självpollinerande.

För att locka till sig insekter eller andra djur erbjuder blommorna oftast en belöning i form av nektar eller pollen.

Det finns ofta ett ömsesidigt beroende mellan växt och pollinatör. Vissa växtarter kan vara helt beroende av en eller några få insektsarter för sin pollination t.ex. orkidén Madagaskars stjärna. Likaså kan en viss insektsart vara helt beroende av en särskild växtart för sin överlevnad.

I det här samspelet dyker det också upp växter som är ”ohederliga” och vägrar att betala för sig. Många orkidéer är lurendrejare t.ex. flugblomster.

Madagaskarstjärna

Fotografi av madagaskarstjärna i blom. op+ bilden syns re blommor och en hand visar en av de långa sporrarna på blommans "baksida".
I Botaniska trädgården, Uppsala universitet.
Foto: Roland Moberg

På Madagaskar växer en orkidé med över 30 cm lång sporre. Den heter madagaskarstjärna eller Angraecum sesquipedale. När Darwin fick se den på 1800-talet förutsade han att det måste finnas en fjäril med nästan lika lång sugsnabel som pollinerar orkidén!

År 1903 upptäckte man mycket riktigt en sådan fjäril på Madagaskar, en svärmare som fick namnet Xanthopan morgani ssp. praedicta. Praedicta betyder den förutsagda.

Pollinationen av madagaskars stjärna sker nattetid och man har nu lyckats se fjärilen pollinera orkidén. Bild på Xanthopan morganii praedicta som pollinerar madagarskarstjärna (öppnas i nytt fönster)

Flugblomster – en "ohederlig" orkidé

Närbild på en glattstekelhane med randig bakkropp. Den har landat på en flugblomsterblomma i samma storlek.
Foto: Bertil Kullenberg

Flugblomster, Ophrys insectifera, är en orkidé som växer på fuktiga ängar i kalkrika områden. Blommornas likhet med insekter är ingen slump. De härmar honorna hos vissa insekter, glattsteklar. Blommornas doft liknar den från en parningsvillig glattstekelhona. När orkidén blommar luras glattstekelhannarna att försöka para sig med blommorna. Det pollen de då får på sig kan sedan spridas till andra blommor av samma art när steklarna gör om sitt misstag.

Flugblomster är en ohederlig orkidé eftersom den lurar insekterna att besöka dess blommor utan att ge någon belöning. Man tror att ungefär en tredjedel av världens 25 000 orkidéarter är ohederliga.


Lästips:
”Sommarängens vackraste bedragare” av Karin Martinsson, 1993. 
Fauna och flora nr 3:3-9.

Senast uppdaterad: 2021-11-25