Vindsflugan – en julfluga

Fotografi föreställande fyra flugor.
Vindsflugor.
Foto: Bertil Kullenberg

Vindsflugan kryper in i bostadshusen för att övervintra och sova sig igenom vintern. När man vid jul går upp på vinden för att hämta julprydnaderna kan en fluga vakna och börja flyga runt inomhus. Den kallas därför ofta för "julfluga".

Vindsflugan är inte släkt med den vanliga husflugan utan är egentligen en slags spyfluga. Den är större och hårigare än husflugan och larven lever som parasit på daggmaskar. Vindsflugans vetenskapliga släktnamn är Pollenia.

Linné beskrev aldrig vindsflugan, trots att det säkert myllrade av sådana i hans arbetsrum. Det blev istället hans lärjunge Johan Fabricius som 1794 skulle ge det vetenskapliga namnet till vindsflugan. Han kallade den Pollenia rudis. Fabricius, som blev en berömd entomolog (insektsforskare), urskiljde bara en enda art. Idag har man funnit nio arter av släktet Pollenia i Sverige. Den senaste arten beskrevs 1987.

Vindsflugearterna är mycket lika men kan kännas igen bland annat på små detaljer i behåringen. De beter sig alla på ett liknande sätt och det har därför inte varit så lätt att skilja arterna åt. Efter mer detaljerade undersökningar kommer vi troligen att finna ännu fler arter av vindsflugor i framtiden. Flugornas systematik studeras vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2021-10-06