Peter Artedi (1705–1735)

Peter Artedi var Linnés bäste vän under studierna i Uppsala. Om Artedi inte hade dött så ung hade han antagligen blivit lika berömd som Linné.

Både Artedi och Linné skulle egentligen ha blivit präster, men bytte bana för att läsa medicin. De var båda mycket duktiga studenter och lika intresserade av växter och djur. För att inte konkurrera för mycket med varandra delade de upp organismvärlden mellan sig. Linné tog hand om fåglarna, insekterna och de flesta växterna. Artedi valde att studera fiskarna, groddjuren och reptilerna.

Linnés teckning av fiskarten harr, ur reseberättelsen från Lappland.

I Uppsala lovade de varandra att om någon av dem skulle dö före den andre, skulle den överlevande låta trycka den dödes arbeten. Sex år senare föll den tunga uppgiften på Linnés axlar. Samtidigt som Linné befann sig i Holland vistades Artedi också där. De goda vännerna träffades och Artedi visade sitt nya system för indelningen av de olika fiskarterna. Några dagar senare blev han bjuden på middag hos en bekant och gick vilse i höstmörkret på vägen hem. Han föll ner i en av Amsterdams kanaler och drunknade.

När Linné fick se sin döde vän på bårhuset slogs han av hur mycket kunskap som gått förlorad med honom. Som han lovat så gav han ut Artedis halvfärdiga arbeten. Han gav också namnet Artedia till ett släkte i växtfamiljen Apiaceae. Under resten av sitt liv var Linné mycket noga med att skriva ner sina idéer och inte bara ha dem i huvudet.

Senast uppdaterad: 2021-06-21