Nya arter i Somalias flora

Framsidan på boken Flora of Somalia, med fyra höga palmer i soldis.
I Somalia finns den utrotningshotade
palmen Livistona carinensis.

Somalia ligger i nordöstra Afrika. Det är ett land vars växter länge har varit till stor del okända för vetenskapen. Under åren 1988 till 2006 ledde Mats Thulin vid Uppsala universitet arbetet med att skriva den första floran över Somalia. Den publicerades i fyra volymer och omfattar totalt nästan 3200 arter, varav ungefär 800 inte finns någon annanstans. Fyrahundra arter beskrevs som nya för vetenskapen under projektets gång.

Linné skickade ut lärjungar till världens alla hörn, men ingen av dem reste till Somalia. Det skulle dröja till 64 år efter Linnés död innan den första växten samlades därifrån och ända till långt in på 1900-talet innan någon försökte göra en lista över växterna i landet.

Somalia är ett torrt land med mycket halvöken och slätter, men också med vackra berg och oändliga havsstränder. Floran är rik med många intressanta växter som många har traditionella somaliska namn. De mest kända växterna är myrra- och rökelseträden, vars kåda har använts i tusentals år, inom medicinen eller som rökelse. Genom arbetet med floran har det klarlagts vilka trädarter som ger rökelse och myrra och i vilka delar av landet de finns.

Tidigare har det mest varit utländska forskare som studerat Somalias växtvärld, men bland annat genom floraprojektet har även somaliska botanister utbildats. Under många år har det varit svårt att arbeta och resa i Somalia, men det botaniska arbetet fortsätter. Fortfarande beskrivs det nya arter från landet varje år.

Senast uppdaterad: 2021-06-21