Besök i Nordamerikas "Nya York" – Pehr Kalm (1716–1779)

"Så snart jag kom till fönstret blev jag varse deras båt med en lång stång i framstammen, på vilkens ända hängde en blodig huvudskål av en människa." Så fick Pehr Kalm bevittna den amerikanska urbefolkningens hämnd på engelsmännen i Kanada år 1748. Han var lärjungen som for till Nordamerika.

Närbild på en klase med ljust rosa kalmia-blommor. Kronbladen är sammnvuxna till en öppen klocka och ståndarna bildar en gles krans med rödaktiga ståndarknappar. Bladen är mörkt gröna.
Foto: Roland Moberg

Pehr Kalm växte upp i Åbo i Finland, läste till präst och mötte Linné vid sina studier i Uppsala. Linné sände honom till Nordamerika för att hitta nyttoväxter som kunde tåla svenskt klimat. Kalm besökte där bland annat svenskarna i ”Nya Sverige” i Delaware. Han reste också till ”Nya York” och en bit in i Kanada.

Allt Kalm såg skrev han noggrant ner i sina dagböcker. Efter fyra år återvände han till Linné med en stor samling pressade växter, frön och levande plantor. I glädje och tacksamhet gav Linné namnet Kalmia till en ståtlig buske med rosa blommor i ljungfamiljen, Ericaceae.

Kalm började genast skriva på sin reseskildring, men hans noggrannhet gjorde att han aldrig blev färdig. Bara några delar av reseskildringen kom ut som böcker. Han blev så småningom professor i Åbo, men längtade tillbaka till Amerika under resten av sitt liv.

Senast uppdaterad: 2021-06-21