Linné, växterna och djuren

Collage med Linnés dromedar, illustrationer av växter och en DNA-spiral.

Växterna och djuren

Linné ordnade och namngav många växter och djur. Hans nya sätt att namnge arter används fortfarande i hela världen.

Linnés största intresse var att studera naturen med dess växter och djur. Ofta uttryckte han förundran över hur många olika livsformer som existerade på jorden. Han såg det som sin uppgift att beskriva och systematisera de olika arterna, något han gjorde med stor entusiasm och glöd.

Linnés systematiska arbete lade grunden för fortsatt biologisk forskning. Vad betyder hans livsverk och gärning idag? Hur mycket har ny teknik och nya läror påverkat den moderna forskningen? Låt oss titta närmare på Linné och den biologiska mångfalden. Här ska vi se exempel på vad han kom fram till och hur den moderna forskningen har ökat vår kunskap.

Här kan du lära dig mer om:

Senast uppdaterad: 2022-02-16