Död och saknad

På grund av sin svaga hälsa fick Klingenstierna lov att avsluta sin tjänst vid hovet 1764. Trots att han var sängliggande långa tider under detta år lämnade han inte matematiken, speciellt inte geometrien. Det finns många manuskript bevarade i vilka han visar försök att restaurera satser som antogs ha funnits i en av Euklides saknade men omtalade böcker, Porism. En ”slutgiltig” rekonstruktion av boken gjordes 1860 av Michel Chasles.

Klingenstierna dör den 26 oktober 1765.

Strömer skriver:

”Då han om aftonen skulle sätta sig til bords med sina älskade döttrar, ropar han til, nämner sin Frälsares JESU namn, och faller ned i sin äldre dotters famn, som språng at hjälpa honom, och då var detta dyrbara och sällsynta lifvet redan ändadt.”

Porism

Porism är en geometrisk bok som enligt gamla grekiska källor skulle innehålla 171 satser och 38 lemman. Ett lemma är en hjälpsats som behövs för att bevisa en annan ”större” sats.

Omslag till Strömers åminnelsetal

Strömers åminnelsetal

Varje ledamot vid Kungliga Vetenskapsakademien skulle efter sin död få ett åminnelsetal uppläst vid ett av akademiens möten. Vanligtvis var det, som i Klingenstiernas fall, en nära vän som läste upp talet. Talet gavs sedan ut i tryckt form av akademien. För att underlätta skrivandet av talen fick varje medlem som uppgift att skriva ner sin självbiografi. Vi känner inte till om Klingenstierna hade skrivit en sådan.

Omslag till Klingenstiernas grav

En gigants grav

Drottning Lovisa Ulrika visade sin tacksamhet över sonen Gustafs informatorer Olof von Dalin och Samuel Klingenstierna genom att 1769 låta resa en enorm stenpelare över de båda männens gravar. Den står vid Lovö kyrka nära Drottningholms slott.

Ett försök till en Opera Omnia

I Klingenstiernas efterlämnade manuskript behandlas enbart matematiska problem, vissa med tillämpningar inom fysikaliska ämnen. De omfattar flera tusen blad, till den alldeles övervägande delen författade på latin. Dessa katalogiserades av hans lärjunge Fredric Mallet, som planerade att publicera dem i en Opera Omnia, dvs som ett Klingenstiernas samlade verk. På grund av krig mot Ryssland blev det inga pengar till tryckning. I Mallets katalog, enligt en plan från 1788, är de uppdelade i tio huvudgrupper, däribland geometri, algebra, integralräkning, differentialekvationer, statistik, mekanik och optik. Dessa är sin tur uppdelade i undergrupper (totalt 292), som var och en innehåller en eller ibland flera matematiska eller fysikaliska satser. De allra flesta av Klingenstiernas kvarlämnade manuskript finns idag i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsamling.

Klingenstiernas manuskript

Klingenstiernas manuskript indelade i 10 huvudgrupper med sammanlagt 292 undergrupper med Mallets beteckningar:

  • Geometrica (geometri) G. 1 – 67
  • Algebraica (algebra) Alg. 1 – 22
  • De Serierum Summatione (om seriers summor) S.1 – 27
  • De Fluentium inventione ex data relatione (om integralräkning) F. 1 – 21
  • De Æquationibus Fluxionum (om differentialekvationer) N. 1 - 33
  • De Mensura Sortis (om statistik och sannolikhet) P. 1 – 8
  • Mechanica et Physica (mekanik och fysik) M. 1 – 41
  • De Resistensia Fluidorum (om vätskors motstånd) R. 1 – 8
  • Optica et Dioptrica (optik och dioptrik) D. 1 – 58
  • Miscellanea (blandade problem)  M. 1 – 6
Senast uppdaterad: 2023-01-18