Christopher Polhem

Christopher Polhem (1661–1761), vår svenske Arkimedes, var en fantastiskt skicklig uppfinnare. Han konstruerade bl.a. pumpar, lås och maskiner för att föra upp malm ur gruvorna. I många skrifter visar han sin stora tilltro till den nya matematiken, speciellt algebra. Med matematikens hjälp kunde nya maskiner tillverkas som skulle ge Sverige välstånd efter alla år med krig, pest, missväxt och svält.

Polhem skrev 1716 den första läroboken på svenska som innehåller algebra. Den är pedagogiskt upplagd med 57 ”lexor” som skulle läras utantill. Bokens titel är slående:
Wishetens andra grundwahl – til Ungdoms prydnad Mandoms nytto och Ålderdoms nöje.

Polhems lärobok

Försättsbladet till Polhems lärobok – Wishetens andra grundwahl

Polhem gjorde också anteckningar med den nya kalkylen. Hans källa var den första läroboken om differentialkalkyl Analyse des Infiniment Petits (1696) av l’Hospital.

Analyse des Infiniment Petits

Polhems analys

Senast uppdaterad: 2023-01-18