Matematik i Uppsala

Uppsala universitet är Sveriges första universitet. Det grundades 1477. Redan från början ingick Euklides Elementa i undervisningen. Man undervisade också om astronomi, men man utgick från Ptolemaios (ca 150 e.Kr.) läror om att planeterna rör sig i banor runt den stillastående jorden. År 1700 hade inte mycket förändrats. Mycket lite av den nya matematiken från 1600-talet lärdes ut. Man kände dock till lite om decimaltal, logaritmer och trigonometri. Euklides Elementa var fortfarande den viktigaste kunskapskällan. Man började tveka om Ptolemaios läror. Men tro på Newton kunde man inte riktigt ännu.

1700-talets första matematikprofessorer på Uppsala universitet var Per Elvius, Harald Vallerius och Johann Vallerius. Deras viktigaste läroböcker var de fyra gigantiska volymerna av Milliet Dechales Cursus seu Mundus Mathematicus, som ju innehöll all kunskap som var nödvändig inom matematiken. De ägde inte själva böckerna. De lånades från Uppsala universitetsbibliotek.

Några viktiga matematiker under 1700-talet.

Första sidorna av Cursus seu mundus
Cursus seu mundus mathematicus – kursen eller den universella matematiken.
​Foto: Staffan Rodhe. Ur Institut Mittag-Lefflers samlingar.

Den viktigaste av de svenska matematikerna under 1700-talet var Samuel Klingenstierna. Han var den förste svensk som verkligen förstod den nya ”infinitesimala” matematiken. Under sin utlandsresa 1727–1730 blev han också känd utanför Sveriges gränser. Den som i Sverige inspirerade honom att läsa de ”rätta” böckerna var Anders Gabriel Duhre. Flera av Klingenstiernas studenter blev också erkända matematiker.

Innehållsförteckning Cursus seu Mundus Mathematicus av Dechales

Försättsblad ur Cursus seu mundus mathematicus, av Dechales
Cursus seu mundus mathematicus – kursen eller den universella matematiken. Foto: Staffan Rodhe. Ur Institut Mittag-Lefflers samlingar.

Innehållsförteckningen i Milliet Dechales Cursus seu Mundus Mathematicus visar den matematik som kunde läras ut på universitet omkring 1700:

1. Euklides Elementa
2. Theodosius sfäriska geometri
3. Om kägelsnitt (parabler, ellipser, hyperbler, .)
4. Aritmetik
5. Trigonometri
6. Algebra
7. Praktisk geometri
8. Mekanik
9. Statik
10. Geografi
11. Om magneten
12. Arkitektur
13. Konsten att timra
14. Om att dela stenar
15. Befästningskonst
16. Hydrostatik (om stillastående vätskor och gaser)
17. Om fontäner
18. Om hydrauliska maskiner
19. Om navigation
20. Optik
21. Perspektiv
22. Katoptrik (om ljusets reflexion)
23. Dioptrik (om ljusets brytning)
24. Musik
25. Fyrverkeriteknik
26. Om astrolabium (ett instrument som visar solens och stjärnornas positioner)
27. Gnomonen (om solur)
28. Astronomi
29. Astrologi
30. Om meteorer
31. Kalendern

Senast uppdaterad: 2023-01-18