Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646–1716), filosof och matematiker, född i Leipzig, dog i Hannover, där de flesta av hans kvarlämnade manuskript finns. Han var med om att starta den mycket viktiga tidskriften Acta Eruditorum (”De lärdes handlingar”) 1682. I den presenterade han 1684 sin teori om infinitesimaler, differentialkalkylen.

Leibniz differentialkalkyl

Leibniz betraktade kurvorna som de var. Differentialerna dx eller dy är oändligt små ändringar av värdena på variablerna x och y.

Likheter som kunde förbrylla är x + dx = x och y + dy = y. Likhetstecknet får tydligen en ny betydelse tillsammans med differentialer.

Guillaume de l’Hospitals Analyse des Infiniment Petits  (tryckt 1696) är den första läroboken om differentialkalkyl. I bokens första bild är Ap = x, PM = pR = y, Pp = MR = dxoch mR = dy. Kritiken var stor. Kan man verkligen se något som är oändligt litet?

Senast uppdaterad: 2023-01-18