Lästips och tack

Följande böcker och artiklar kan rekommenderas för vidare läsning om svensk matematik före och under 1700-talet:

Dahlin, E.M. 1875. Bidrag till de matematiska vetenskapernas historia i Sverige före 1679, Uppsala.
Eneström, G. 1890. Emanuel Swedenborg såsom matematiker, artikel i Bihang till Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar, femtonde bandet, Avdelning I, Stockholm.
Hildebrandsson, H.H. 1919. Samuel Klingenstiernas levnad och verk  I. Levnadsteckning, Stockholm.
Lindroth, S. 1976. A history of Uppsala University 1477–1977, Uppsala.
Nordenmark, N.V.E. 1933. Swedenborg som astronom, - Arkiv för matematik, astronomi och fysik, Band 23a, N:o 13.
Nordenmark, N.V.E. 1936. Anders Celsius, - Lychnosbiblioteket 1.
Nordenmark, N.V.E. 1946. Fredrik Mallet och Daniel Melanderhjelm, Två Uppsala-astronomer,  K. Svenska Vetenskapsakademien.
Oseen, C. W. 1925. Samuel Klingenstiernas levnad och verk  II. Vetenskapliga arbeten. 1, Stockholm.
Rodhe, S. 2002 Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731 med de två delarna
I. Matematikens utveckling i Sverige fram till början av 1700-talet med speciell granskning av hur det oändligt stora och det oändligt lilla uppfattades
II. Samuel Klingenstierna – ett studium av hans liv och matematik fram till 1731 
Uppsala Dissertations in Mathematics no 24:Uppsala. 

Ett stort TACK till all personal på Uppsala universitetsbibliotek, Kungliga biblioteket och Institut Mittag-Leffler som har varit oerhört hjälpsamma med att hämta fram, bidra med råd och kopiera både tryckta skrifter och manuskript som återfinns i Matematik under Linnés tid på Linné on line

Senast uppdaterad: 2023-02-07