Newtons fluxionsteori

Newton betraktade kurvor som banor för en rörlig punkt. Rörelsen är beroende av tiden. En storhet som varierar under rörelsen (exempelvis x) kallade Newton fluent. Hastigheten med vilken fluenten rör sig kallade han fluxion. Den markeras med en prick som . Under den oändligt korta tiden o rör sig då punkten ẋo. Lite hur Newton tänkte sig räkningarna kan man se i hans Method of Fluxions, som utkom först 9 år efter hans död. Se speciellt paragraferna 13–18 på kopian här nedan.

Omslag till Method of Fluxions

Text från Method of Fluxions,Text från Method of Fluxions,

Senast uppdaterad: 2023-01-18