Två viktiga möten

ålning föreställande Uppsala på Linnés tid, med Fyrisån i förgrunden samt domkyrkan och akademikvarnen i bakgrunden.
Uppsala på Linnés tid.

Den 28 augusti 1728 kom Linné till Uppsala, något som till att börja med verkade vara ett stort misstag. Medicin var ett eftersatt ämne vid Uppsala universitetet.

Ett halvt sekel tidigare hade Olof Rudbeck d.ä. förgyllt den medicinska fakulteten med sina många projekt, bland annat genom att anlägga Sveriges första akademiträdgård 1655 (den som nu kallas Linnéträdgården).

Olof Rudbeck d.ä. (den äldre ) och sonen Olof Rudbeck d.y. (den yngre ) fick medicinundervisningen att blomstra några fantastiska årtionden vid slutet av 1600-talet. 1702 brann Uppsala och Rudbeckarna fick se större delen av sina livsverk bli lågornas rov!

Olof Rudbeck den yngre - professor i medicin

Olof Rudbeck d.y. klädd i röd röd rock och med krås i hals och ärmar. Målning av Paul Dahlman, Uppsala universitets konstsamlingar.
Olof Rudbeck d.y. var professor i medicin när
Linné kom till Uppsala. Rudbeck var en
framstående fågelmålare. Målning av Paul
Dahlman, Uppsala universitets konstsamlingar.

När Linné kom till Uppsala 1728 var den gamle Rudbeck sedan länge död och hans son sällan i föreläsningstagen. Rudbeck d.y. var en begåvad medicinare, vars fågelmålningar och lappländska resa hade gjort honom respekterad. Men brandens förstörelseverk hade fått Rudbeck d.y. att tappa glöden för det egna ämnet. Linné fick i stor utsträckning ägna sig åt självstudier. Dessa studier förde honom ibland till den förfallna akademiträdgården.

Linné möter Olof Celsius och Peter Artedi

Vid ett sådant tillfälle uppmärksammades Linné av en äldre man som frågade varför han höll till i trädgården. När Linné berättade om sina studier blev mannen nyfiken och började diskutera botanik med honom. De stora botaniska insikter som Linné visade, fick den äldre mannen att bli imponerad av den unge fattige studenten. På stående fot erbjöd han Linné fri kost och logi hemma hos sig, men också fritt tillträde till husets rika bibliotek!

Medaljong föreställande Olof Celsius d.ä. i profil.
Olof Celsius d.ä. var en botaniskt
intresserad teolog som hjälpte
den fattige studenten Linné.

Detta var inget dåligt erbjudande – mannen var nämligen domprosten Olof Celsius, en välbärgad amatörbotanist. (Det var alltså inte fråga om ”termometer-Celsius”, Anders, utan om dennes farbror.) Sin tacksamhet utryckte Linné genom att tillägna Olof Celsius sin första akademiska uppsats – ”Om förspel till växternas bröllop”, skriven 1729.

1729 var också året då Linné första gången träffade den medicine student som ansågs mest begåvad vid Uppsala universitet – Peter Artedi. De blev de bästa vänner och arbetade tillsammans med att kartlägga naturen.

Linnékuriosa om Olof Rudbeck d.y.

Olof Rudbeck d.y. var alltså inte särskilt aktiv som föreläsare. En orsak var att han så intensivt ägnade sig åt språkforskning för sitt Lexicon harmonicum. Ett av hans stora projekt där var att försöka bevisa att samiska har sitt ursprung i hebreiskan! Linné uttrycker det svala intresse som Rudbeck d.y. även visade den akademiska trädgården som så – ”att gammal kärleks kraft stjäls av nyare bort”.

ur Hortus Uplandicus, 1745

Så sade Linné

citat OM BOTANISTERNAS ÖDE

"Gode Gud! När jag begrundar botanisternas öde, sannerligen tvekar jag huruvida jag skall kalla dem kloka eller galna i sin hänförelse för örterna."

ur Critica botanica, 1737

Senast uppdaterad: 2021-11-03