Lapplandsresan

Porträtt av Linné klädd i samedräkt. I högra handen håller han en linnea. Gravyr efter målning av M. Hoffman i Holland
Linné tog med sig en samedräkt
från Lappland och tvekade inte att
visa upp sig i den. Gravyr på
Linnés Hammarby efter målning
av M. Hoffman i Holland

På Linnés tid var kunskapen om Lappland liten. Bland annat trodde man att lämlarna kunde bli så många därför att de regnade från molnen. Dessutom var Sveriges ekonomi dålig. Kanske det fanns dolda rikedomar i Lapplands natur?

Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala förstod att Linné var en mångkunnig naturforskare som vore lämplig att sända till Lappland för att undersöka dess hemligheter. Linné gav sig av den 12 maj 1732. När han återkom den 10 oktober samma år hade han mycket att berätta och visa upp.

Linné hade färdats till häst, till fots och med båt genom såväl svenska, norska som finska Lappland.

Linnés teckning av en ren i Lappland.
För smålänningen Linné var renen
ett exotiskt djur. Linné kände att
han hade kommit till en helt annan
värld i Lappland.

Han hade svultit, frusit, ätits av myggen, varit nära döden när klippblock fallit mot honom och varit nära att bli skjuten av en same. Men så hade han också lyckats hitta så många växter att han snart sammanställde en flora över lapplands växter. Han hade studerat samernas liv och blivit imponerad över deras vänlighet och friska leverne.

Han hade sett midnattssolen och lärt sig hur man känner igen olika mineral. Han hade antecknat allt han såg men även ritat av allt från hökugglor till slöjdande samekvinnor. När han kom tillbaks till Uppsala hade han bland annat med sig en samedräkt och en schamantrumma från resan. När Linné senare berättade om sin resa hände det att han klädde ut sig till same.

Efter sin resa till Lappland kände sig Linné besviken över hur lite man brydde sig om hans upptäckter och, framförallt, de extra kostnader han haft. Senare har det sagts att Linnés lappländska resa var den viktigaste vetenskapliga resa som ditintills gjorts i Sverige.

Linnékuriosa om Linnés entusiasm

Linné blev lätt entusiastisk och inför nya företeelser kunde han i sin entusiasm tappa sinnet för proportioner. Han skriver om sig själv ”liten, yr, hastig, kvick”!

Fjällen imponerade så pass på smålänningen Linné att han uppskattade dem till att vara ”mer än en svensk mil höga” – alltså högre än Mount Everest!

Så sade Linné

citat OM linnés RESA I FJÄLLVÄRLDEN

"Småland har fött mig
Sverige har jag genomrest
Jordenes 450 alnars djupa inälvor beskådat
I vädrets höjd till en mil långt uppklivet
Sommar och vinter på en dag åskådat
och på samma dag levat i
Moln har jag genomgått
Världsens ända har jag besökt
Solenes härbärge över natten åskådat
Rest på ett år till lands 1000 mil"

ur Iter Lapponicum

Senast uppdaterad: 2023-08-02