Hemma hos studenten Linné

Målning föreställande Linné i sitt studentrum i Uppsala, omgiven av föremål från naturen. Konstnär: Louis Prosper Roux, 1847.
Linné i sitt studentrum i Uppsala. Observera
allt spännande han plockat in från naturen!
Tavelsamlingen på Linnés Hammarby.
Konstnär: Louis Prosper Roux, 1847.

När Linné kommit tillbaka från Lappland flyttade han in i ett rum som snart kom att se ut som ett naturmuseum. Detta Linnés studentrum har beskrivits av en vän till honom, Johan Browallius;

Du skulle sett, min läsare, hans museum, som stod öppet för åhörarna, och full av förnöjelse och beundran skulle Du älskat dess värd. Taket hade han prydt med byten tagna från fåglar, den ena väggen med lappkläder och curiositeter, den andra väggen med större växter och samling av musslor; de bägge återstående voro ståtligt utrustade med dels medicinska och naturvetenskapliga böcker, dels vetenskapliga instrumenter och stenar.

Rummets hörn utfyllde höga trädgrenar, vilka han hade lärt tama fåglar av nära 30 slag att bebo; insidan av fönstren slutligen intogo större lerkärl, fyllda med jord till näring åt sällsyntare växter. För övrigt kunde man med största förnöjelse betrakta ett så kallat Herbarium (samling av torkade pressade växter), levande samladt allenast i Sverige, och i vilket man kunde räkna över 3000 olika växtspecies, av vildt växande och trädgårdsväxter. Därtill kan man lägga den ytterst sällsynta lappska floran, ej mindre än tusen species av Sveriges insekter och slutligen stenar av inhemskt ursprung till nästan samma antal, inneslutna i små fack och ordnade i den mest utsökta ordning, vilken man kan lära känna av vår Linnæi helt och hållet nya och på hans egen erfarenhet allena grundade sten-system.

Linnékuriosa om den långa lapplandsresan

När Linné kom tillbaka från Lappland var hans ekonomi svag och han tvingades bland annat pantsätta ett silverföremål. En orsak till hans problem var att den lappländska resan hade blivit alldeles för lång. Linné hade räknat med att den skulle omfatta 240 mil, men i verkligheten blev den ca 500 mil.

När Linné skulle försöka få ut mer pengar från Kungliga Vetenskapssocieteten, som skickat honom, hittade han på en extra resa. Sträckan han hävdade att han tillryggalagt blev då 650 mil och i sin reseberättelse berättade han med inlevelse om sin resa till Kaitum – en resa som han omöjligt kan ha gjort! Senare klämde Linné i med att han färdats 1000 mil.

Så sade Linné

citat OM DEN ÖDMJUKE LAPPEN

"De osjäliga djuren leva med intet, Lappen med sin lilla kåta, den han på en timma ändra kan och upprycka Men vi äro ej nöjda med husen fulla av anställte gyckleri, utan önska oss slott med dårskap."

ur Diæta Naturalis 1733

Senast uppdaterad: 2021-10-11