Studenten Linné

Linné läste först ett år i Lund men flyttade sedan till Uppsala, 1728. När Linné kom till Uppsala var det inte mycket bevänt med medicinundervisningen. Av universitetets cirka 500 studenter studerade ungefär 10 medicin. Men Linné gav inte upp. Han skrev uppsatsen ”Om förspel till växternas bröllop” 1729 och chockade många med sina idéer om växternas sexualliv.

Linné som ung, blyertsteckning av professor Lars Roberg, omkring 1730.
Linné som ung, blyertsteckning
av professor Lars Roberg i
Uppsala, omkring 1730.

1732 skickades Linné av Kungliga Vetenskapssocieteten på en resa till Lappland. Sveriges handelsbalans var dålig och det låg i landets intresse att skicka ut en duktig naturforskare för att söka efter nya naturresurser.

Något år senare gjorde Linné en resa till Dalarna för att utforska naturen där. Linne undersökte dess naturtillgångar, men också tillgången på flickor! Han intresserade sig för en ung skönhet i Falun – Sara Lisa Moraea. Men innan giftermålet måste Linné doktorera och börja tjäna pengar.

I Sverige kunde man vid den här tiden inte doktorera i medicin. Linné måste åka till Holland.

Läs mer om:

Senast uppdaterad: 2021-06-21