Linné som lärare

Redan som ung student hade Linné visat sig vara en ovanlig och fängslande föreläsare. Som professor fortsatte han att fascinera.

Naturvandringar - herbationer - runt Uppsala

Linné undervisar. 1800-talslitografi från Linnés Hammarby.

Linné anordnade naturvandringar i Uppsalas närhet, så kallade Herbationes Upsaliensis. Dessa utflykter var så populära att flera hundra studenter kunde följa med. Under en hel dag samlade Linné och hans följeslagare växter, djur och mineral.

Fåglar måste man skjuta eftersom kikarna inte var så bra på den tiden. När kvällen kom vandrade man in i Uppsala med blommor i håret, spelande på pukor och horn, med Linné i spetsen – Blomstergeneralen i spetsen för sin Floras armé. Vid Linnés hem hurrades för den älskade professorn. Många av stadens övriga professorer var inte lika förtjusta över Linnés pedagogiska grepp.

Privatundervisning på Hammarby

När Linné tog emot privatelever på sitt Hammarby, bad han dem komma tidigt om morgnarna och kunde då själva kliva ut från sitt hus endast iförd nattskjorta och nattmössa under förevändning att ”naturen väntar inte på puder och peruker!”

Linné väjde inte för att med stor detaljrikedom föreläsa om människans sexualliv och blandade då kunskap med humor och fräckhet, ja rent av råhet. Föreläsningarna kallade han ”Om sättet att tillhopagå”!

Framstående elever

Linné var en mycket framstående lärare. Tjugotre av hans elever blev professorer och ett tjugotal fick chansen att följa med ut på viktiga expeditioner till världens alla delar. Daniel Solander och Anders Sparrman följde med kapten Cook på hans Stillahavsexpeditioner, Carl Peter Thunberg upprättade de första flororna över Japans och södra Afrikas växter. Bara för att nämna några.

Linnékuriosa om Linnés student Daniel Solander

Under kapten James Cooks första söderhavsexpedition var Linnés student Daniel Solander med. När expeditionen anlände till Australien fann Solander många märkliga växter i den vik där man landsteg. Viken fick därför sitt nu berömda namn – Botany Bay (botanik bukten) och man har även rest en staty över Solander där.

Så sade Linné

OM BÄGGE KÖNENS UMGÄNGELSE

"Mannen blir uphitsad och rörd af stark begärelse och åtrå efter coitus; ty han brinner af längtan efter qwinnans omfamnande...

Hon stackare lägger sig som ett godt barn under, lagar så, at ej lintyget skrider neder om vulva, hon söker sin älskares skjönheter och uppmuntrar honom til tapperhet uti förewarande bataille. Det lärer ej wara swårt at tro, at ingen flit å hans sida sparas. De passa så at bägge deras kött komma emot hwarandra; hans knif skjär wackert up hennes stek, han borrar med stadiga nafware up hålet, och emedan det ej skjer utan stort arbete, får han många gånger skaka rumpan innan det går igenom...

Och då detta är gjordt drages testiculn (penisen) ut igen, ty så snart semen är utsläpt känna mannfolken olust och ombytelse i kroppen samt matt- och trötthet, at så glad han war för coitus, så glad är han nu at han slipper."

ur Om sättet att tillhopagå, en students anteckningar från Linnés sexualföreläsningar från avsnittet Om bägge könens umgängelse och dess delars ihopasättande

Senast uppdaterad: 2021-11-03