Professor Linné

1741 utnämndes Linné till medicinprofessor i Uppsala. Samma år reste han på riksdagens uppdrag för att leta efter nyttigheter i Ölands och Gotlands natur. Under de kommande åren arbetade Linné hårt med att rusta upp akademiträdgården i Uppsala och gjorde den till en ”levande lärobok” för studenterna. 1746 reste Linné till Västergötland och 1749 till Skåne för att på riksdagens uppdrag undersöka även dessa landskap.

Målning föreställande Linné när han undervisar i sin akademiträdgård i Uppsala. Från Norstedts skolplansch av Olle Hagdahl 1946.
Så här kan det ha sett ut när Linné undervisade i sin
akademiträdgård i Uppsala. Observera Linnés apor i
apkojorna!
Från Norstedts skolplansch av Olle Hagdahl 1946.

Som professor i Uppsala gjorde sig Linné mycket populär bland studenterna, bland annat tack vare sin stora entusiasm och annorlunda sätt att undervisa. Han lockade även till sig många utländska studenter. Flera av studenterna fick möjlighet att följa med ut på viktiga expeditioner för att utforska naturen i fjärran länder. De sände hem många nya arter av växter och djur till Linné. Så när han, 1753, publicerade sitt latinska namngivningssystem för växter och 1758 för djur, kunde han ge namn åt många exotiska arter. Detta sätt att ge vetenskapliga namn används än idag över hela världen.

Senast uppdaterad: 2021-11-03