Linné – läkare i Stockholm

Efter tre år i utlandet återvänder så Linné till Sverige. Han besöker sin far i Stenbrohult och sedan sin älskade Sara Lisa i Falun. Innan han får gifta sig måste han dock bevisa att han kan försörja en familj. Linné reser därför till Stockholm och öppnar en läkarpraktik.

Först går det inte så bra med Linnés läkarpraktik. Han beklagar sig över att han inte ens får en hund som patient.

Botar gonorré och syfilis

Men Linné är inte dummare än att han förstår att han kan få patienter om han går runt på krogar och kaffehus och blir bekant med folk. Hans första patient blir en ung man som lider av gonorré. Linné botar honom snabbt och ryktet om hans kunnighet om könssjukdomar gör att han snart har fullt upp. När han ska bota syfilis använder han kvicksilversalva.

Utnämnd till Kunglig Amiralitetsläkare

När en medicin han föreskriver mot hosta botar självaste drottning Ulrika Eleonora leder detta till att Linné blir utnämnd till Kunglig Amiralitetsläkare.

Linné bodde en tid hos Carl Gustaf Tessin i dennes
vackra palats i Gamla stan, Stockholm

Linné blir också vän med en av landets mäktigaste politiker, Carl Gustaf Tessin, en man som älskar konst och vetenskap. Tessin bjuder Linné att bo i sitt eget palats, granne med kungliga slottet. Linné får här tillfälle att gå igenom och ordna Tessins naturaliesamling.

Kungliga venskapsakademiens förste ordförande

En annan vän blir Mårten Triewald som ser till att Linné får efterträda honom som föreläsare i minerallära vid Bergskollegiet. Och när så Triewald ska grunda en vetenskapsakademi bjuder han in Linné. Kungliga vetenskapsakademien grundas den 2 juni 1739 och Linné blir dess förste preses (ordförande).

Strax härefter beger sig Linné till Falun, nu har han uppfyllt alla förväntningar från sin blivande svärfar och bröllop kan förberedas. Den 26 juni 1739 gifter sig Carl Linnæus med Sara Lisa Moræa på hennes släktgård Sveden, strax utanför Falun.

Linnékuriosa om behandling av syfilis

Den kvicksilversalva som Linné använde mot syfilis hade han fått tips om från en fransk läkare. Kvicksilver mot syfilis användes i Sverige ända in på 1940-talet. Med anspelning på kärlekens gudinna Venus och guden Merkurius varifrån latinets namn för kvicksilver kommit sade man på Linnés tid; ”en natt med Venus, en livstid med Merkurius”.

Så sade Linné

OM DET HÅRDA ARBETET SOM LÄKARE

"Från morgonen kl.7 intill aftonen kl.8 får jag knappt så mycken tid, att jag kan äta en kort middag. Detta giver mig väl en styver i pungen, men förtar så alldeles min tid, att jag ej en timme vila kan finna för mig eller mina trognaste vänner: Jag har haft allt för mycket att göra på ett par månader, mest var dag 40 till 60 patienter."

ur ett Linnébrev till Carl Fredrik Mennander

Linnékuriosa om behandling av syfilis

Den kvicksilversalva som Linné använde mot syfilis hade han fått tips om från en fransk läkare. Kvicksilver mot syfilis användes i Sverige ända in på 1940-talet. Med anspelning på kärlekens gudinna Venus och guden Merkurius varifrån latinets namn för kvicksilver kommit sade man på Linnés tid; ”en natt med Venus, en livstid med Merkurius”.

Så sade Linné om det hårda arbetet som läkare

"Från morgonen kl.7 intill aftonen kl.8 får jag knappt så mycken tid, att jag kan äta en kort middag. Detta giver mig väl en styver i pungen, men förtar så alldeles min tid, att jag ej en timme vila kan finna för mig eller mina trognaste vänner: Jag har haft allt för mycket att göra på ett par månader, mest var dag 40 till 60 patienter."

ur ett Linnébrev till Carl Fredrik Mennander

Senast uppdaterad: 2021-11-05