Linné får många vänner i Holland

Det gamla universitet i Leiden, med en cyklist och en uteservering i förgrunden.
Det gamla universitet i Leiden.
Bakom murarna finns även den
botaniska trädgården från
1590-talet.
Foto: H. Odöö.

Under de tre år som Linné bodde i Holland vistades han främst i Amsterdam, Leiden och på herrgården Hartecamp (ett par mil norr om Leiden) och han lärde känna många vetenskapsmän. Linné hade ett trevligt sätt och fick lätt nya vänner, vilket inte minst var betydelsefullt ekonomiskt. Linné var fattig, men hans vänner ställde på olika sätt upp så att han fick välbetalda vetenskapliga uppdrag.

Johannes Burman i Amsterdam

Johannes Burman var botanist, professor och ansvarig för botaniska trädgården i Amsterdam. Linné anställdes av Burman för att färdigställa en flora över Ceylons växter.

Herman Boerhaave - en viktig kontakt

Herman Boerhaave var vid den här tiden medicinprofessor och en av Europas mest berömda läkare. Linné blir hans vän och får lära sig mycket av den gamle professorn. Dessutom hjälper Boerhaave Linné att lära känna andra viktiga personer i såväl Holland som utomlands.

Johan Gronovius och Isaac Lawson betalar avhandlingen

Läkarna Johan Gronovius d.y. och Isaac Lawson betalar tryckningen av Linnés Systema Naturæ (första upplagan, 1735), en bok som i ett slag gör Linné berömd i den lärda världen.

Adriaan van Royen i Leidens botaniska trädgård

De systematiska planteringarna i botaniska trädgården i Leiden.
Linnébyst i den botaniska trädgården i Leiden som 
grundades av Clusius på 1590-talet. Växterna ordnades
efter Linnés sexualsystem.

Adriaan van Royen ansvarade för Leidens berömda botaniska trädgård och ville med tiden ordna växterna där efter sexualsystemet som han läst om i Linnés Systema Naturæ. Idag hedras Linné med en byst i trädgården i anslutning till den systematiska avdelningen.

Exotiska växter och djur hos George Clifford

När Linné arbetade åt professor Burman besökte de George Clifford på hans herrgård Hartecamp. Linné blev imponerad av den stora botaniska och zoologiska anläggning som fanns där. Clifford behövde en duktig person som kunde ansvara för alla de exotiska djuren, växterna och hans herbarium. Dessutom var Clifford hypokondriker och ville alltid vara nära en läkare. Alla inser ju hur lämpad Linné skulle vara för uppdraget. Men Burman ville ha kvar Linné. Då visar Clifford honom en fantastisk bok. Burman har inte boken och Clifford säger att han kan få den om Clifford får Linné. Burman accepterar och man kan säga att Linné blev såld för en bok! Clifford kommer nu att bli Linnés store välgörare, alltid beredd att hjälpa Linné.

När Linnés gode vän och medarbetare, Peter Artedi, drunknar i en kanal i Amsterdam blir det Clifford som betalar Artedis skuld till sin hyresvärd. Hyresvärden hade hotat med att sälja Artedis ägodelar på auktion. Men nu får, tack vare Clifford, Linné Artedis saker och kan uppfylla sitt löfte – att trycka Artedis opublicerade manuskript om fiskarna.

Linnékuriosa om oxeln på Boerhaaves lantgods

Herman Boerhaave var mycket förtjust i träd och hade många olika arter på sitt stora lantgods. Det sägs att han till och med brukade lyfta på hatten när han passerade gamla träd, på det sättet ville han visa sin respekt för trädens läkande krafter.

När Linné besökte Boerhaave på lantgodset tog denne med sig Linné till ett träd som sades vara en raritet. Linné hävdade att trädet var en oxel, ett vanligt träd i Sverige, och att det beskrivits i en bok av Vaillant. Boerhaave var tvungen att rätta Linné och påpekade att han själv läst den nämnda boken noggrant. Men Linné stod på sig och därför lät Boerhaave skicka efter Vaillants bok. Linné slog upp avsnittet som handlade om oxeln. Boerhaave fick ge sig och insåg nu vilken kunnig man Linné var. De två kom med tiden att bli nära vänner.

Så sade Linné

OM FÖRDOMAR

"Naturens studium skyddar mot fördomar."

ur Diæta naturalis 1733

Senast uppdaterad: 2021-10-11