Linné doktorerar – på en vecka

Linné reste från Sverige i april 1735. Med sig hade han manuskript till böcker och avhandlingar, alldeles för lite pengar och sin lappdräkt.

I Hamburg stannade Linné en tid och var bland annat mycket nyfiken på stadens judar. På den här tiden var det förbjudet för judar att komma till Sverige.

Många utlänningar doktorerar i Harderwijk

Så kommer då Linné till Holland. Först besöker han Amsterdam några dagar, men beger sig sedan till Harderwijk, en liten hamnstad med ett universitet. Många utlänningar, däribland flera svenskar, sökte sig till staden för att doktorera. Det sägs att så snart en utlänning visade sig i Harderwijk så tillfrågades han om han hade kommit för att avlägga examen. Man sjöng i en sång att "Harderwijk är en handelsstad där de säljer böckling, blåbär och examina".

Linnés byst i ett torn i Harderwijk, Nederländerna.
Linnés byst i ett torn i Harderwijk.
Tornet har bland annat använts
som studentfängelse.
Foto: Hans Odöö.

Kopia av den talarstol som Linné stod i när han doktorerade.
Det här är en exakt kopia av den
"stol" som Linné stod i när han
doktorerade. Harderwijks museum.
Foto: Hans Odöö.

Avhandling om frossa

Linné hade skrivit sin doktorsavhandling hemma i Sverige. Den handlade om frossa (malaria) och hette ”Hypothesis nova de Febrium intermittentium causa”. Han behövde inte stanna mer än en vecka i Harderwijk för att hinna trycka avhandlingen och ”med själsnärvaro och synnerlig fyndighet” försvara den under disputationen den 23 juni 1735 då han fick sin medicine doktorsgrad. Den berättigade honom bland annat till att undervisa i läkarkonsten, besöka sjuka och ordinera medicin.

Linnékuriosa om hydran i Hamburg

En hydra är ett odjur med sju huvuden som förekommer i den grekiska mytologin. Om man hugger av ett huvud, så växer genast två nya fram. På 1700-talet fanns ett berömt uppstoppat exemplar av en hydra hos borgmästaren i Hamburg. Det var på den tiden vanligt att förmögna människor hade naturaliesamlingar, och i dessa samlingar fanns ofta de mest otroliga djur från världens alla hörn.

När Linné var i Hamburg passade han också på att titta på den uppstoppade hydran. Han kunde genast avslöja att ”odjuret” bestod av hopsydda vesslor och ormskinn. Borgmästaren, som hade tänkt sälja hydran till ett högt pris, blev mycket förargad. Men Linné tog inte tillbaka sitt avslöjande, som vetenskapsman var han ämnad att söka sanningen. På samma sätt avslöjades uppstoppade sjöjungfrur och andra hopmonterade fantasifigurer av noggranna vetenskapsmän.

Då sade Linné

OM DRAKAR

"Om draken är väl så många sagor, som det finns gamla kärringar, men alla är oriktiga."

Senast uppdaterad: 2021-11-09