Medicine doktor Linné

Illustration föreställande Carl von Linné i 35-årsåldern rökande en pipa med långt skaft och kladd i en knälång jacka.
Linné rökte pipa för att lindra sin
kroniska tandvärk.
Konstnär: Jean-Eric Rehn, 1747
eller 1750. Tavelsamlingen på
Linnés Hammarby.

När Linné skulle doktorera valde han den lilla universitetsstaden Harderwijk i Holland. Ett gott val… en vecka efter ankomsten dit var Linné doktor! I synnerhet fattiga studenter valde att förbereda sig hemma i Sverige för att sedan åka till Holland och doktorera.

Linné blev kvar drygt tre år Holland. Det var här som han, 1735, gav ut Systema Naturæ – sin berömda klassificering av naturen. När hans system så småningom slog igenom kom studiet av naturens tre riken – djurriket, växtriket och stenriket – att underlättas oerhört, speciellt inom djur- och växtriket. Än idag ligger det ju till grund för studiet av naturen över hela världen och uttrycket – ”Gud skapade – Linnaeus ordnade”!

Linné också den förste i Holland som lyckades odla bananer – som han menade var den frukt som Eva erbjöd Adam i paradiset och han kallade den därför Musa paradisiaca!

Tillbaka i Sverige, 1738, öppnade Linné en läkarpraktik i Stockholm. Han var, 1739, med om att grunda Kungliga Vetenskapsakademien och blev dess förste preses. Samma år gifte sig Linné med Sara Lisa på hennes släktgård, Sveden utanför Falun.

Läs mer om:

Senast uppdaterad: 2022-03-08