Litteratur om Linné

Ett urval

Berglund, K. 2007. Jag tänker på Linné - han som såg allt.  

Blunt, W. 1977. Carl von Linné. Stockholm.

Borg, I. 1979. I Naturens Riken. Del 1 och 2. Avesta.

Broberg, G. 1978. Carl von Linné – Om jämvikten i naturen. Stockholm.

Broberg, G. 1978. ”Brunögd lätt, hastig, giorde allting prompt”. Stockholm.

Broberg, G.2006. Carl von Linné. 

Broberg, G.2019. Mannen som ordnade naturen. 

Brunk, W. m.fl. 1978. Gud skapade, Linné ordnade. Riksutställningar, Stockholm.

Fries, Th. M. 1903. Linné. Del 1 och 2. Stockholm.

Frängsmyr, T. red. 1994. Linnaeus. The man and his work. Canton, USA.

Gullander, B. 1969. Linné i Lappland. Stockholm.

Gullander, B. 1970. Linné på Öland. Stockholm.

Gullander, B. 1971. Linné på Gotland. Stockholm.

Gullander, B. 1980. Linné i Dalarna. Stockholm.

Hagberg, K. 1939. Carl Linnæus. Stockholm.

Hagberg, K. 1963. Linneansk linje. Lund.

Hodacs, H., Nyberg, K. & Van Damme, S. 2018. Linnaeus, natural history and the circulation of knowledge. Series: Oxford University Studies in the Enlightenment.

Malmeström, E. 1960. Linnaei väg till vetenskaplig klarhet. Malmö.

Malmeström, E. 1964. Carl von Linné. Stockholm.

Svenska Linnésällskapets Årskrift (SLÅ) 1918 och framåt. Uppsala.

Wallerström, I. 1974. Carl von Linné. Uddevalla.

Wiséhn, I. 1991. Carl von Linné – Blomsterkonungen i Norden. Älmhult.

Västgöta-Bengtsson, S. 1979. Med Västgöta-Bengtsson i Linnés fotspår genom Västergötland. Skövde.

Senast uppdaterad: 2021-11-05