Litteratur av Linné

Linné var en oerhört produktiv författare. Totalt skrev han under sitt liv mer än 70 böcker och 300 vetenskapliga avhandlingar. Linné skrev oftast på latin men också på svenska. Många av de latinska avhandlingarna finns i svensk översättning.

Här följer ett urval.
Örtabok. 1725, nytryck 1958. Stockholm.
Lappländska resan (Iter Lapponicum). 1732, på svenska 1965 v. Platen & v. Sydow.       Halmstad.
Diaeta naturalis (Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt).1733, utgiven 1957.       Uppsala.
Flora Lapponica. 1737. Amsteladami.
Fyra skrifter.1739, 1754, 1759, 1772, utgiven 1964. Stockholm.
Hortus uplandicus. 1745, på Svenska 1899 Th. M. Fries. Uppsala.
Västgöta-resa. 1747, utgiven 1978. Malmö.
Flora oeconomica eller hushållsnyttan av de i Sverige wildt wäxande örter. 1749,     faksimil. 1971.
Sponsalia plantarum eller blomstrens biläger. 1750, faksimil 1971.
Svensk flora. (Flora Svecica) 1755, på svenska 1986. Stockholm.
Linnaei Blomster Almanack. 1757, nytryck 1989. Falun.
Om sättet att tillhopagå. 1760/70-talet. Utgiven 1979. Uddevalla.
Grönsakstorget (Macellum olitorium). 1760, på svenska 1956. Uppsala.
Kaffedrycken (Potus Coffeae). 1761, på svenska 1983. Uppsala.
Om chokladdrycken (De potu chocolatae). 1765 på svenska 1959. Uppsala.
Anmärkningar om the och thedrickande. 1765 på svenska 1963. Stockholm.
Om smultron (Fraga vesca). 1772, på svenska 1984. Uppsala.
Vita Caroli Linnaei. Utgiven 1957, E. Malmeström och A. Hj. Uggla. Uppsala.

Senast uppdaterad: 2021-11-05