Den döde Linné

Linné som staty utanför University of Chicago.
Linné har hedrats med statyer
på många håll i världen. Den
här finns i Humlegården i Stockholm.
Ur Tullberg, Linnéporträtt.

Linné avled den 10 januari 1778. Han efterträddes som professor av sin son. Sonen dog dock redan 1783. Hustrun Sara Lisa sålde då Linnés samlingar, bestående av tiotusentals växter, djur och mineral samt tusentals böcker, till engelsmanen James Edward Smith. Linnésamlingarna finns fortfarande i London.

Två av Linnés döttrar fick barn och det finns idag ett stort antal ättlingar till Linné. Dock ingen med namnet ”von Linné” eftersom Linnés son aldrig gifte sig.

Linnés klassificering av naturen och hans namngivningssystem spreds över hela världen och gör att man i alla länders skolböcker om naturen nämner Carl von Linné från Uppsala i Sverige.

Efter Linnés död fanns det många som hyllade honom och än idag säger man att vi svenskar är påverkade av hans känsla för naturen. Linné har också blivit kritiserad för sin indelning av människor i raser.

Den tyske författaren Goethe skrev; "Med undantag för Shakespeare och Spinoza, känner jag ingen bland de inte längre levande som så starkt har influerat mig." August Strindberg var också full av beundran för Linné och skrev "Linné var egentligen en poet, som råkade bli naturforskare".

Läs mer om:

Senast uppdaterad: 2021-11-03