Linnés Hammarby

Från 1758 blev Linnés Hammarby en tillflyktsort för familjen
von Linné när de ville komma bort från stadens oväsen och
dåliga lukt.
Foto: Roland Moberg

År 1758 köpte Linné gårdarna Hammarby och Sävja, nära Uppsala. Hammarby blev familjen Linnés ”sommarställe” men var också en trygghet inför en oviss framtid. Här kunde de hålla såväl lantdjur som odla köksväxter, brödsäd och tobak.

Den dag Linné dog skulle professorsbostaden i Uppsala tas över av den kommande professorn och Sara Lisa kunde då flytta till Hammarby, vilket också skedde.

Odlingar och samlingar

På Hammarby kunde Linné dessutom odla växter som inte tålde de fuktiga och kalla växtbetingelserna i Uppsalas akademiträdgård. Vid ett tillfälle fick han en stor gåva av sibiriska växter från Katarina II av Ryssland. Dessa planterades också på Hammarby.

Museet "mitt palats i himlen". Foto: Roland Moberg

På en höjd i Hammarbys park lät Linné bygga ett litet oeldat hus av sten. Där förvarade han sina samlingar av tiotusentals växter, djur och mineral för att de skulle klara sig från eventuella eldsvådor och översvämningar. Linné undervisade sina privatelever i det lilla stenhuset som han kallade ”mitt palats i himlen”.

Väggar med unika dekorationer

Arbetsrum prydd med blomsterplanscher

Hammarbys huvudbyggnad om 10 rum och kök lät Linné bygga 1762. Här inredde han ett mycket originellt arbetsrum där han tapetserade väggarna med blomsterplanscher.

Hemmanet Sävja

Huvudbyggnaden vid Linnés Sävja. Det är ett vitt hus i två våningar och tegeltak.
Linnés Sävja. Foto: Lars Jonsson

Sävja är en mindre gård några kilometer från Hammarby. Här lät Linné inreda ett litet studentrumsliknande rum åt sig. När Linné ville vara ifred från familj, vänner, ovänner och frågvisa studenter brukade han åka till Sävja. Han satt då gärna nere i köket med bondens familj och rökte pipa vid spisen, språkandes med dem om jordnära ting.

Linnés Hammarby och Sävja visas idag som muséer för turister under den varma årstiden.

Linnékuriosa om Linnés stol – plugghästen

På Linnés Hammarby finns fortfarande den märkliga möbel kvar som Linné undervisade ifrån i sitt ”palats under himlen”, alltså det lilla huset där han förvarade sina naturaliesamlingar. Eftersom han satt gränsle på stolsdelen och med pappren framför sig, som på ett notställ, kallas möbeln för ”plugghäst”! Carl von Linné lät sannolikt tillverka den 1741 efter att ha inspirerats av biblioteksstolar från utländska kloster och universitetsbibliotek i Leiden. Böckerna var ofta tunga och ohanterliga på den tiden.
 

Så sade Linné

OM ARBETE OCH VILA

"Det förnämsta, som Skaparen givit Människan för sitt arbete, är vila med ro, och till att vinna en sådan förmån, arbeta alla Människor."

ur Naturaliesamlingars ändamål och nytta, 1754

Senast uppdaterad: 2023-08-02