Den adlade Linné

Porträtt Linné, av Per Krafft dä.Linné bär en nästan vit peruk och grön rock. På rocken sitter en medalj (Nordstjärneordern) och handen håller Linné en linnea.
På de flesta porträtt av Linné ser man hans linnea,
blomman som fick hans namn, och så småningom
dyker även Nordstjärneordern upp på hans rock.
Porträtt av Per Krafft dä, Uppsala universitets
konstsamlingar.

På grund av sina stora insatser för vetenskapen och Sverige adlades Linné 1757. Först 1762 accepterades hans adelskap officiellt. Fram till dess hade han hetat Carl Linnaeus. Hans nya namn blev Carl von Linné.

Linné fortsatte att arbeta hårt. Totalt skrev han under sitt liv 72 böcker och mer än 300 vetenskapliga avhandlingar. Han undervisade många studenter, varav flera från utlandet. Linné blev hedersledamot i vetenskapliga samfund över hela världen. Han fick många betydelsefulla vänner, bland andra Katarina II av Ryssland som skickade fröer och växter från sitt land till Linné.

Tillsammans med hustrun Sara Lisa fick Linné se fem av sina barn växa upp, fyra döttrar och en son. Det var bara sonen, Carl von Linné d.y., som fick studera. Han hade inte alls samma glöd för naturen som fadern men blev ändå sin fars efterträdare som professor.

År 1758 köpte Linné gården Hammarby, 12 km sydost om Uppsala; det blev familjen Linnés sommarställe och pengaplacering. Mot slutet av sitt liv var Linné ofta sjuk. Han led bland mycket annat av gikt, svår tandvärk och drabbades av slaganfall.

Läs mer om:

Senast uppdaterad: 2021-11-03