Linnés skoltid

Det var tänkt att Linné skulle gå i sin fars fotspår och bli präst. När han var sju år fick Linné därför en informator, en privatlärare, som hette Johan Telander. Han skulle lära Linné att läsa och skriva. Johan var 20 år och skulle snart avsluta sina gymnasiestudier. Därför fick Linné följa med honom till Växjö där skolan låg.

Målning föreställande Linnés skola i Växjö. Byggnaden har två våningar och ett torn mitt på det branta åstaket.
Linnés skola i Växjö. Byggnaden
finns fortfarande kvar. Se nedan.

Eftersom det var 5 mil mellan Stenbrohult och Växjö var det sällan som Linné kunde hälsa på hemma. Johan var hård mot Linné som nu måste bo tillsammans med honom. När Johan var i skolan satt Linné hemma och pluggade för att förbereda sig för den dag han själv skulle kunna börja i skolan. Kunde han inte läxan när Johan kom hem kunde det vankas stryk.

Förberedelser för präststudier

Det mesta i skolan gick ut på att förbereda eleverna för präststudier. Linnés stora naturintresse fick honom att längta bort från skolböckerna. Det hände därför att han skolkade för att få vara ute i naturen. Situationen blev ohållbar och lärarna kallade till sig pappa Nils. Linné skriver senare om händelsen ”Lectorerna... med enhällig Röst styrkte Fadren, att i tida sätta sin Son till någon handtvärkare, såsom de voro öfvertygade att han med Boken ingenting kunde uträtta.”

När så Linné hunnit bli 9 år antogs han som elev vid skolan. Lärarna var hårda och hade inte mycket förståelse för Linnés naturintresse. Eleverna stod på knä vid sina skolbänkar och de skrev med fjäderpenna doppad i bläck. Det fanns knappt några böcker, det var 

Karolinerhuset på 2000-talet där Linné fick sin 9-
åriga utbildning. Foto: Roland Moberg.

för dyrt, så för det mesta var Linné och hans kamrater tvungna att lära sig utantill. När det behövdes fick eleverna ge sig ut och skära björkris som de sedan fick stryk med om de inte skötte sig i skolan.

Naturkunskapsläraren föreslår studier i medicin

Linnés far var chockad men fick snart tröst av naturkunskapsläraren, doktor Rothman. Han menade att läkaryrket kunde vara ett alternativ. Då all naturkunskap på denna tid rymdes under rubriken ”medicin” så passade detta Linné utmärkt. Pappa Nils fick anpassa sig till situationen men orkade inte berätta nyheten för sin hustru förrän efter flera månader. Läkaryrket hade låg status i början av 1700-talet och modern snyftade och grät – ”ska stackars Carl bli en simpel fältskjär?”!

Så sade Linné om skolan i Växjö

"..rude lärare med lika rude metod gåvo barnen håg för vetenskaper, att håren måste resas på deras huvud."
om skolan i Växjö ur en av Linnés självbiografier

"Föräldrarna döma sina barn i waggan till hwad de blifwa skal... Gåfworna äro många men andan är en. Giör hwad dit hierta lyster. Till dett du har lust, har du lycka."
ur Diaeta Naturalis, 1733

Linnékuriosa

OM LINNÉS SKOLTID I VÄXJÖ

När Linné gick i skolan kände han till ett trick för att komma ihåg utantilläxorna bättre. Man skulle gnida in saften från kardborrerot i håret – då fastnade kunskapen bättre.

Som barn hade Linné en hund som hette Pompe. När Linné var i skolan, flera månader i sträck, lämnade Pompe aldrig gården. Men samma dag som Linné gick från Växjö, för att ta sig de fem milen hem till Stenbrohult, sprang Pompe ut från gården och satt och ylade på en kulle ända tills han såg Linné komma vandrande. Då sprang han och mötte sin lillhusse med glada tjut och svansviftningar.

Senast uppdaterad: 2021-10-11