Barnet Linné

Linné som ung. Han studerar en blomma som han håller upp framför sig. Staty av Carl Eldh i Linnéträdgården.
Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. 
Foto : Magnus Lidén.

Carl Linnaeus föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707 (23 maj enligt vår kalender). Redan när Carl var två år flyttade familjen till det närbelägna Stenbrohult.

Pappa Nils var präst, men hade trädgårdsodling som hobby. Carl blev därför tidigt intresserad av naturen. Trots detta skulle han bli präst och gå i pappas fotspår. Men han skolkade från undervisningen för att få vara ute i naturen. Lärarna tappade tålamodet och kallade till sig pappa Nils.

Linné skriver senare om händelsen ”Lectorerna... med enhällig Röst styrkte Fadren, att i tida sätta sin Son till någon handtvärkare, såsom de voro öfvertygade att han med Boken ingenting kunde uträtta.”

Pappa Nils var chockad men fick snart tröst av läraren i naturkunskap, doktor Rothman. Han menade att läkaryrket kunde vara ett alternativ. Då all naturkunskap på denna tid rymdes under rubriken ”medicin” så passade detta Linné utmärkt. Pappa Nils fick anpassa sig till situationen men orkade inte berätta nyheten för sin hustru förrän efter flera månader.

Läs mer om:

Senast uppdaterad: 2021-10-06