Välkommen till Linnés liv!

Collage av porträtt på Linné.

Linnés liv

Carolus Linnaeus – Carl von Linné – är Uppsalas meste kändis genom tiderna. Vad gjorde honom berömd?

Visste du att Linné hade apor i Uppsala? Att han lät tillverka en mycket välbekant termometer och trodde att Eva erbjöd Adam en banan i paradiset? Visste du att han uppvaktade sin flickvän klädd i samedräkt?

Carl von Linné bodde större delen av sitt liv i Uppsala. Här kan du lära dig mer om hans liv.​

Varför är Linné världsberömd?

Photo of a slate sign, painted white and written by hand
Linné försökte skapa ett system för klassificering och namngivning av hela världens natur. Det latinska namnet på etiketten i Linnéträdgården kan förstås av botanister från hela världen. Siffrorna visar i vilken del av Linnés sexualsystem som växten hör hemma, i detta fall V:I (klass 5 – Pentandria, ordning 1 – Monogynia). Foto: K. Martinsson

Linné klassificerade naturen på ett så pass bra sätt att detta system, kallat Systema naturæ, med tiden kom att användas över hela världen.

Han förenklade även sättet att ge vetenskapliga, internationella, namn på växter och djur. Namngivningssystemet, med två latinska namn för varje djur- och växtart, används än idag över hela världen och förenklar kommunikationen mellan olika länders forskare, trädgårdsodlare, fågelskådare o.s.v. Överallt skrivs de vetenskapliga namnen med latinska bokstäver.

Exempel: Alla Europas ornitologer vet vad en Parus major är. Men den danske fågelvännen kanske inte vet att det han kallar ”musvit” är detsamma som fransmannen kallar ”mésange charbonnière” och engelsmannen ”great tit”. Själva kallar vi Parus major för ”talgoxe”.

Lär vi oss de latiniserade vetenskapliga namnen, efter Linnés idé, behöver vi inte kunna de olika språkens namn. Till och med inom det egna språket kan ju en art ha flera dialektala namn. Talgoxe kallas på olika håll i Sverige för talgmes, talgsmack, talghatt, talgsmok, gulspink, talgtita, spickeköttsfågel, belmes, messeta, livstyckspojke, talgtrast, talg-Per, kött-månge; på latin har talgoxen bara namnet Parus major! Tacka Linné för det!

En snabbtur genom Linnés liv

1707 23 maj (13:e enligt dåtidens almanacka) föds Carl Linnaeus, fortsättningsvis kallad ”Linné”, i Råshult, Småland.
1727 studerar Linné medicin ett år i Lund.
1728 fortsätter Linné medicinstudierna i Uppsala.
1732 genomför Linné en forskningsresa genom Lappland.
1734 genomför Linné en forskningsresa genom Dalarna.
1735 doktorerar Linné i medicin i Harderwijk, Holland.
1735–1738 bor och arbetar Linné i Holland. Här publicerar han flera viktiga böcker.
1735 publicerar Linné första upplagan av Systema Naturae.
1736 publicerar Linné Fundamenta Botanica.
1737 publicerar Linné Flora Lapponica.
1739–1741 försörjer Linné sig som läkare i Stockholm.
1739 Linné är en av den Kungliga Vetenskapsakademiens grundare och dess förste preses.
1739 Linné gifter sig på Sveden, utanför Falun, med Sara Lisa Moraea.
1741 Linné blir utnämnd till professor i medicin vid Uppsala universitet.
1741 genomför Linné en forskningsresa på Öland och Gotland.
1744 blir Linné sekreterare i Vetenskapssocieteten i Uppsala.
1745 publicerar Linné Flora Svecica.
1746 genomför Linné en forskningsresa till Västergötland.
1746 publicerar Linné Fauna Svecica.
1749 genomför Linné en forskningsresa till Skåne.
1751 publicerar Linné Philosophia Botanica.
1753 publicerar Linné Species Plantarum, här genomförs tvånamnsystemet för växterna konsekvent för 1:a gången.
1758 köper Linné lantegendomen Hammarby, 13 km utanför Uppsala.
1758 publicerar Linné tionde upplagan av Systema Naturae, här genomförs tvånamnsystemet för djuren för 1:a gången konsekvent.
1762
kungens tidigare utnämning av Linnaeus till adligt stånd, under namnet Carl von Linné, bekräftas officiellt av Riksdagen.
1778 den 10 januari avlider Linné i Uppsala och begravs i stadens domkyrka.

Linnaeus eller von Linné – vad heter Carl egentligen?

Linné med lockig peruk och krås i halsen, porträtterad av A. Roslin 1775.
Linné porträtterad av A. Roslin 1775. Samma porträtt finns på den gamla 100-lappen. Originalmålningen finns hos Kungliga vetenskapsakademin (KVA).

På Linnés tid var det vanligt att den som studerade till präst tog sig ett nytt namn, finare än det ursprungliga. Det nya namnet kunde vara en latinisering av namnet på något från hembygden, som hembyn eller familjegården. Vad är då ursprunget till namnet Linnæus/Linné?

Jo, två morbröder till Linnés far tog sig namnet Tiliander när de, från att ha varit bondsöner, skulle studera till präster. Idén fick de av att det fanns ett gammalt träd, en mäktig lind, vid gränsen till deras fädernesgård och gården i Jonsboda i Vittaryd socken i Småland. Lind heter Tilia på latin. När Linnés far Nils Ingemarsson skulle läsa till präst följde han sina släktingars exempel och tog sig namn efter den mäktiga linden, men han föredrog att ta det svenska ordet lind och göra om det så att det lät latinskt – Linnæus. Den gamla linden finns fortfarande kvar idag (2007), dock i rätt medfaret skick.

Carl von Linnés namnteckning.
Carl von Linnés namnteckning.

I avsnittet om Linnés liv kallas han genomgående för "Linné". Rektorn vid skolan i Växjö föredrog dock att kalla honom Carolus Linnæus; Carl blir Carolus på latin. När Linné blev berömd utomlands hette han ännu Linnæus i efternamn. Därför kallar engelsmän, amerikaner och många andra honom fortfarande för Linnæus. Men egentligen heter han ju Carl von Linné; vilket är namnet han fick efter att ha adlats av kungen Adolph Fredrik 1757. Det blev kungjort officiellt i Rådet 1762.

Senast uppdaterad: 2022-08-10