Bittervärde

Illustration av en kvist av gullgentiana med gula blommor.
Gullgentianans rot smakar
mycket bittert och har därför
under århundraden använts
inom medicinen som magmedel.

Bittervärde är ett mått på hur bitter en växt eller substans är. Det bestäms genom att försökspersoner får smaka på olika utspädningar av ett extrakt. Värdet anges som den största mängd vatten (i ml) i vilken 1 g växt, extrakt eller substans fortfarande smakar bittert. Vattenklövers bittervärde är i storleksordningen 1 500-9 000, dvs 1 g blad till mellan 1,5 och 9 l vatten. Gullgentianans (Gentiana lutea) rot har ett bittervärde på ca 20 000. Substanser isolerade ur gullgentianans rot har betydligt högre värden, t.ex. amarogentin 58 000 000, det vill säga 1 g substans till 58 000 l vatten. Malört har ett bittervärde på minst 15 000.

På grund av sina aptitstimulerande och matsmältningsbefrämjande effekter har man även använt många bittert smakande växter inom medicinen. Numera lever dessa främst kvar i form av olika alkoholextrakt i aperitifer eller i drinkar ämnade att tas efter maten. I detta sammanhang kan man nämna vermut, martini, ouzo, raki och många, många fler.

Senast uppdaterad: 2021-11-29