Några giftiga växter och svampar

Bolmört – Hyoscyamus niger

Foto: ULT

Bolmört (Hyoscyamus niger) är en ört som har använts under mycket lång tid både som medicinalväxt och trolldomsört. Den innehåller kraftigt verkande och giftiga alkaloider, hyoscyamin och skopolamin, vilka liknar atropin både vad gäller struktur och verkan.

Om man äter av växten så drabbas man av torrhet i munnen, törst, vidgade pupiller, ansiktsrodnad, feber, hjärtklappning och hallucinationer. Dessa besvär kan bestå i flera dagar.

Tidlösa – Colchicum autumnale

Fotografi av tidlösa (Colchicum autumnale), med tre rosa blommor formade som bägare, vilka sticker upp ur bar jord.
Foto: Håkan Tunón.

Tidlösa (Colchicum autumnale) har fått sitt namn för att på våren skjuter frökapslarna upp ur jorden, under sommaren kommer bladen och sedan på hösten utvecklas en krokuslik blomma. Den är främst en prydnadsväxt men förekommer även förvildad.

Två till sex timmar efter förtäring får man en brännande känsla i munnen, stark törst, slemhinneirritation, magsmärtor, kolik och blodig avföring. Giftet i växten heter kolchicin och är en alkaloid.

Tibast – Daphne mezereum

Tibast (Daphne mezereum) är en buske som växer i Sverige både som vild och odlad i trädgårdar och parker. Den blommar på bar kvist tidigt på våren. De skära blommorna följs av bladen och fram på sensommaren kommer lysande röda bär.

Giftämnet, mezerin, retar hud och slemhinnor intensivt och kan även ge njurskador. Om man äter bären får man magbesvär, diarré och kräkningar.

Tobak – Nicotiana tabacum

Närbild på blomställning av tobak (Nicotiana tabacum), med vit-rosa klocklika och uppstående blommor.
Foto: Gunnar Samuelsson.

​Tobak (Nicotiana tabacum) odlas i Sverige i huvudsak i botaniska trädgårdar. Förgiftningsfall kommer främst av att barn har ätit tobaksprodukter, t ex cigaretter eller snus.

Den aktiva substansen nikotin är starkt kräkningsframkallande vilket kan motverka svårare förgiftningar. Symptomen är kräkning, blekhet och hjärtklappning, eventuellt först efter några timmar.

Genom rökning förgiftar sig många frivilligt med nikotin. Det beror framför allt på att nikotin är beroendeframkallande. Nikotin är en kemisk substans som både har positiva och negativa effekter på kroppen. De positiva är att nikotin dämpar ångest och oro samt förbättrar tankeförmågan. De negativa är att blodkärlen dras samman, vilket leder till sämre syresättning av kroppen. Man använder därför nikotin för att utveckla nya läkemedel utan de skadliga effekterna. Det är viktigt att förstå att man genom rökning också får i sig många skadliga ämnen, bl a sådana som orsakar cancer.

Stormhatt – Aconitum-arter

Trädgårdsstormhatt. Foto: Roland Moberg

Stormhatt (Aconitum-arter) är framför allt en ståtlig trädgårdsväxt men en art finns även vildväxande i norra Sverige. Den har använts i medicinen och inom folklig tradition som gift mot löss och annan ohyra men även mot varg. I växten finns alkaloiden akonitin som är ett kraftigt nervgift.

Symptomen är brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, känselstörningar, försämrad andning och förlamning.

Flugsvampar – Amanita-släktet

Röd flugsvamp. Foto: Roland Moberg

I Sverige finns det många flugsvampsarter förutom den röda flugsvampen (Amanita muscaria). Giftet i röd flugsvamp består av några alkaloider: muscarin, muscimol och ibotensyra. Dessa är giftiga men sällan dödliga och en förgiftning är förknippad med många olika symptom.

De två dödligaste flugsvamparna är vit flugsvamp (Amanita virosa) och lömsk flugsvamp (Amanita phalloides). Förgiftningar där dessa är inblandade är oftast betydligt allvarligare. Giftet i dem är peptider: amanitatoxin och phallotoxin.

Symptom som magsmärtor, diarré och kräkningar dyker upp efter 8-12 timmar. Sedan följer en lugn period av 'tillfrisknande' innan symptom på gifternas leverförstörande effekter börjar märkas. Dessa kan vara smärtor i levern, blödningar i tarmar och mage och medvetslöshet. Dödsfall kan inträffa efter 4-7 dagar. Förgiftningar med lömsk eller vit flugsvamp kan behandlas med silymariner om det sker i ett tidigt skede innan leverskadorna blivit för svåra.

Senast uppdaterad: 2021-12-07