Giftiga ämnen i växter

Syntetiskt eller naturligt?

Omslaget till apotekare Nils Hövenmarks deckare "Döden på apotek".
Omslaget till apotekare Nils
Hövenmarks deckare "Döden
på apotek" är en lämplig
illustration för gift. Omslaget är
gjort av Leif Zetterling.

Synteskemin har givit mänskligheten många effektiva läkemedel och användbara kemikalier men även farliga substanser som t.ex. DDT, PCB, dioxiner, nervgaser och organiska kvicksilverföreningar. Giftskandaler har avlöst varandra och många känner idag en djup misstro mot syntetiska preparat.

Detta har även gjort att många inte vill använda läkarnas mediciner då de anses skadliga och ger biverkningar. Dessa människor föredrar därför att använda olika växtmediciner och hälsokost för att bota eventuella åkommor, eftersom det som är naturligt anses vara ofarligt. Men så är det inte.

Läkemedel kontrolleras noga

Allt som är naturligt är inte ofarligt och det syntetiska är inte alltid skadligt. En av anledningarna till att många etablerade läkemedel åtföljs av långa biverkningslistor är att läkarna är skyldiga att rapportera misstänkta biverkningar.

Växtmediciner kan vara skadliga

När det gäller växtmediciner finns det inte samma kontroll eller skyldighet. Man får därför inte alltid reda på biverkningar av växtmediciner. Även relativt harmlösa växtmediciner kan vara skadliga om man använder dem för ofta, i för hög dos eller om man är överkänslig. Vissa växter innehåller även substanser som är giftiga men inte dödar direkt. De kan t.ex. efter lång tid ge cancer eller störningar i arvsanlagen.

Här kan du lära dig mer om:


Hitta information om växtförgiftningar, gifter och toxikologi

Vill du veta mer om växtförgiftningar? Då kan du läsa "Aktuella växtgifter" (se sidorna 274-265, Rodhe, 1981).

På Karolinska sjukhuset i Stockholm finns Giftinformationscentralen, som hjälper allmänheten med råd vid akuta förgiftningar. Telefon under kontorstid 010-456 6700 och vid akutfall 112.

Toxikologi, forskning om gifter och deras effekter, sker vid flera institutioner vid Uppsala universitet, bl a Institutionen för farmaceutisk biovetenskap.


Lästips:
Bergmark, M 1974. Farligt att förtära, inandas och beröra. Del 1-2. Bokförlaget Prisma, Stockholm.
Giftinformationscentralen 1991. Farligt ofarligt? Konsumentverket-
Nielsen, H och Sievertsen, B 1980. Giftiga växter. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
Rodhe, K 1981. Våra giftiga växter – Är de farliga? LTs Förlag, Stockholm.
Samuelsson, G 1982. Lärobok i farmakognosi. 2:a uppl., SFT förlag AB., Stockholm.
Samuelsson, G 1992. Drugs of Natural Origin. 3:e uppl., Swedish Pharmaceutical Press, Stockholm.

Senast uppdaterad: 2021-12-07