Växterna slåss om näring

Blåsippor i blom, både rosa och blå form. Foto: Håkan Tunón.
Även blommor kämpar för sin överlevnad
eftersom ljuset, vattnet och näringen
inte räcker till för alla.
Foto: Håkan Tunón.

I jorden finns begränsad tillgång på vatten och näringsämnen. En växt har fördelar av att ha så lite konkurrens som möjligt om dessa. Därför har evolutionen kommit med ett antal lösningar som minskar konkurrensen. Ett sätt är att växten breder ut sina blad ordentligt och skuggar de andra växterna som därigenom blir små, svaga och mindre konkurrenskraftiga.

-

Blomställning på hästkastanj. Foto: Håkan Tunón.
Hästkastanjen (Aesculus hippocastanum)
är en av de växter som sprider gift för att
konkurrera ut andra växter.
Foto: Håkan Tunón.

Ett annat sätt som används av vissa växter är att utnyttja sekundära metaboliter, som t.ex. växtgifter, vilka kan spridas genom klyvöppningarna och ned på marken för att slå ut växter i deras närhet. Dessa växtgifter kan antingen vara ospecifika och toxiska för alla växter eller mer specifika och således ofarliga för den egna arten. Hästkastanj och valnöt använder sig av denna senare typ av giftspridning och man kan därför se att det finns färre växter under sådana träd. Även vissa vattenväxter släpper ut organiska svavelföreningar vilket hämmar andra växters fotosyntes och därigenom minskar konkurrenskraften.

Senast uppdaterad: 2021-11-25