Växter undviker att bli uppätna

En taggig kaktus är nog inte det angenämaste
att äta. Foto: Roland Moberg

Alla djur kanske inte kommer till blomman för att suga i sig lite nektar utan tvärtom för att äta upp den. Genom evolutionen så har en del växter 'utvecklat' försvar mot sådana attacker. Vissa växter har taggar eller tornat för att skydda sig, I andra finns olika kemikalier som gör växten giftig eller smakar illa, t. ex. smörblommor.

Tillväxthormon för insekter i ormbunkar

En del ormbunkar innehåller t.ex. något som kallas för fytoecdysoner (fyto = växt- och ecdyson = insektstillväxthormon). När fjärilslarven smörjer kråset med ett smaskigt blad får den i sig fytoecdysoner som påskyndar larvens utvecklingen och gör att den når puppstadiet långt innan den är färdig. Den blir därför missbildad och aldrig en färdig könsmogen insekt.

Giftig vätecyanid och illasmakande växter

Andra växter innehåller ämnen som bryts ner vid åverkan och en puff av vätecyanid möter angriparen i bästa stridsgasstil. Den frigjorda dosen kan vara tillräcklig för att döda en fjärilslarv eller någon annan i samma storlek. Andra metoder är att växten producerar ämnen som försämrar smaken eller minskar näringsvärdet. I det första fallet föredrar växtätaren att äta något annat och växten klarar sig och i det andra fallet äter den men drabbas av näringsbrist ändå. Det gör på sikt att antalet växtätare minskar på grund av svält.

Lär dig mer om vätecyanid, bittermandel och cyanväterökning

Senast uppdaterad: 2021-11-25