Naturens kemiska krigföring

I naturen pågår i dag ett krig i det tysta. Det orsakar inga rapporter i massmedia eller protester från folkrörelserna. Stridsplatsen är det ekologiska systemet. Det är ett krig som är oberoende av politiska gränser och internationella konventioner.

Det ekologiska systemet består av ett antal nivåer med t.ex. växter, växtätare och köttätare. Samtliga är på olika sätt beroende av varandra. Köttätare äter växtätare, vilka i sin tur glatt käkar växter. Många växter utnyttjar växtätarna vid fröspridning eller för pollinering. I liten skala kan det vara svårt att inse fördelarna för en viss individ att bli uppäten men det är inte frågan om individers överlevnad utan om hela artens.

Den vetenskap som sysslar med organismernas kemiska hjälpmedel för att påverka sin omgivning kallas kemisk ekologi.

Lär dig mer om växternas kemiska krigsföring:

Referenser:
Harborne, J. B .1988. Introduction to Ecological Biochemistry. 3:e upplagan, Academic Press, London.
Samuelsson, G .1982. Lärobok i farmakognosi. 2:a uppl., SFT förlag AB., Stockholm.
Samuelsson, G. 1992. Drugs of Natural Origin. 3:e uppl., Swedish Pharmaceutical Press, Stockholm.
Sondheim, E. och Simeone, J. B. (red). 1970. Chemical Ecology. Academic Press, New York, San Francisco, London.
Tunón, H. 1992. Kemiska stridsmedel i växternas krig! Scientium 4: 8-10.
Tunón, H .1992. Växternas kemiska krigföring. Naturvetaren 12: 11-12.
Tunón, H. 1994. Växternas krig är vår medicin. Sveriges Natur 2: 2-9.

Senast uppdaterad: 2021-10-05